Lies De Caluwé

Er zijn voor anderen is de rode draad in mijn werk en mijn leven.

Ik groeide op als vierde dochter in een warm en groot nest. De zorgzaamheid en samenhorigheid die ik thuis heb ervaren, vormen de kiem van mijn motivatie om er te willen zijn voor anderen.

In 2000 studeerde ik af als arbeids- en organisatiepsycholoog aan de KULeuven.
Ik startte mijn loopbaan in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Daar ervaarde ik hoe mensen in moeilijke omstandigheden steun kunnen vinden bij mekaar, hoop levendig kunnen houden en ook wat de kracht van verbinding tussen mensen hierin kan betekenen. Daarna werkte ik meer dan 10 jaar met medewerkers en teams rond welbevinden, gevoel van competentie, wederzijds vertrouwen en verbondenheid.

In de periode 2018-2020 behaalde ik een master klinische psychologie, optie kinderen en jongeren. In het klinisch werk ligt mijn focus op verlieservaringen in de brede zin, waaronder ook verlies van gezondheid of verlies van werk.

Als jonge studente werd ik geconfronteerd met een chronische aandoening die ik voor de rest van mijn leven bij me zal dragen. Dat heeft me – soms vaker dan me lief is - doen stilstaan en vertragen om daarna weer verder te gaan. Het heeft me mee gevormd tot wie ik nu ben en hoe ik werk: down-to-earth, flexibel en zorgzaam.

Ik luister graag naar jouw verhaal, je verwachtingen, je wensen. Hierbij hou ik rekening met je bredere levensomgeving, familie, cultuur, werk, … Vanuit een grote betrokkenheid en met open vizier zoeken we samen naar wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

Binnen verbinding in verlies engageer ik me zowel voor kinderen, jongeren en gezinnen als volwassenen.


Erkenningsnummer psychologencommissie: 782128200

Erkend lid bij de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x