HV24-04 Opleiding - Rouw en verlies breed belicht - Een 8 daagse opleiding 2024 voor alle hulpverleners NOG 1 PLAATS!

Data: 

Vrijdag 31 mei 2024
Zaterdag 1 juni 2024


Vrijdag 28 juni 2024
Zaterdag 29 juni 2024


Vrijdag 20 september 2024
Zaterdag 21 september 2024

Vrijdag 4 oktober 2024
Zaterdag 5 oktober 2024


Uur van/tot:

9.30u - 16.30u


Locatie: 

Verbinding in Verlies
Leuvensesteenweg 30/1
3370 Boutersem


Docenten: 

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, PhD. Zij is de oprichtster van het expertise centrum Verbinding in Verlies (Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. Naast haar klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community Verbinding in Verlies op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.

Dagmar Sels is pedagoge en cliëntgericht therapeute met specialisatie in Emotion Focused Therapy en existentiële psychotherapie. Ze bouwde ervaring op binnen de Bijzondere Jeugzorg eerst in het werken met de jongeren zelf, later in het  begeleiden en coachen van de begeleiders van die jongeren. Binnen de groepspraktijk Verbinding in Verlies doet ze voornamelijk individuele therapie rond verlies in de brede zin van het woord. Samen met de cliënt gaat ze op zoek naar wat er nog gevoeld moet worden (en welke aandacht/zorg dat nodig heeft) om opnieuw wat vrijer in het leven te kunnen staan. 

Bruno Theunissen is psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeut. De gestalttherapie is zijn inspiratiebron waardoor experiëntiële en existentiële focus nooit ver weg is. Ook de lichamelijke gewaarwording krijgt veel aandacht in zijn individueel werk met jongeren en volwassenen. Hij bouwde zijn ervaring op binnen zowel residentiële als ambulante geestelijke gezondheidszorg en binnen de bijzondere jeugdzorg. Als enige mannelijke psychotherapeut binnen 'Verbinding in verlies' ontwikkelde hij een bijzondere affiniteit met het thema mannen in rouw. 

Marita Plas is sociaal verpleegkundige en gecertifieerd PRI therapeute. Zij heeft jarenlange ervaring in onder andere het werken met ouderen, levend verlies en groepen. Een bijzondere interesse en opleidingservaring ligt ook bij de zelfzorg voor de hulpverlener.

Josephine Aerts kijkt vanuit een systemisch perspectief naar mensen en families. Zij geeft die kennis en kunde graag door als ambacht voor iedereen die met mensen werkt. Geschoold in NLP, TA, Systemisch werk, werken met traumadelen en met een grote schat aan ervaring neemt ze je graag mee. Met concrete handvatten, met zelf ervaren en voelen hoe jij het in jouw praktijk of werk kan toepassen ga je vol inspiratie naar huis. Zelf werd zij geschoold door onder andere Phoenixopleidingen in Utrecht, Interakt , De School voor Transitie, Instituut voor Systemisch Werken van Elmer Hendrikx, Riet Fiddelaers en GroepsGeluk.

Katrien Hooghe werkt als kinesiste met het (rouwende) lichaam en zij streeft naar een balans tussen lichaam en geest. Ze bestudeerde de Chinese meridiaanleer en de acupressuur, alsook Reiki, mindfulness en meditatie. In haar groepspraktijk richt zij zich voornamelijk op het emotionele, het spirituele, het energetische en de meditatiewereld.

Lies de Caluwe is klinisch kinder- en jongerenpsychologe. Ze verdiepte zich in het therapeutisch werken met rouw en verlies. Ze bouwde ervaring op in het werken met maatschappelijk kwetsbare personen, onder meer bij een CGG en in het vluchtelingenwerk. Binnen Verbinding in Verlies begeleidt ze zowel kinderen, jongeren en hun ouders als volwassenen.


Inhoud opleiding:

Deze opleiding staat open voor alle hulpverleners met een interesse in rouw en verlies. In deze 8 dagen wordt rouw breed belicht: niet enkel rouw na overlijden maar ook bij levend verlies. Vanuit onze verschillende expertises komen meerdere thema’s aan bod.


Dag 1: vrijdag 31 mei 2024: Rouw, een introductie (Dagmar Sels)

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Het hoort erbij. Het is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten van het verlies maar is ook verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn. In deze eerste dag zetten we de eerste stappen in de wereld van de rouw.

Dag 2: zaterdag 1 juni 2024: Model van verbindingen (An Hooghe) 

In deze dag bekijken we het model van verbindingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er verschillende soorten verbindingen zijn die kunnen bedreigd geraken in een rouwproces.

Dag 3: vrijdag 28 juni 2024: Het rouwende lichaam (Katrien Hooghe)

Werken met iemand in rouw is ook werken met het rouwende lichaam. Het lichaam spreekt en laat zich zien in kleine of grote signalen. Hoe kunnen we deze signalen beter begrijpen, of hoe kunnen we als hulpverleners mensen helpen in het emotioneel zorg dragen voor het lichaam en lichamelijk zorg dragen voor emoties? In deze opleidingsdag krijgen de deelnemers illustraties en worden zij uitgenodigd tot ervaringsoefeningen van deze lichamelijke ingangspoort in het werken met rouw.

Dag 4: zaterdag 29 juni 2024: Rouw bij kinderen/jongeren en hun gezin (Lies De Caluwe)

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een betekenisvolle verlieservaring rouwen ze, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen bijzondere manier.

Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Hoe kunnen we verbinding maken met de noden van het kind ? Welke invloed heeft het rouwproces van kinderen op het functioneren van het gezin? Hoe kunnen we ons afstemmen op de behoeften van het kind én deze van het gezin ? Welke positie nemen we als hulpverlener in ?

Met deze en andere vragen en uitdagingen gaan we deze dag actief aan de slag aan de hand van video materiaal en oefeningen.

Dag 5: vrijdag 20 september 2024: Mannen en rouw (Bruno Theunissen)

Hoe anders rouwen mannen? Hoe wordt verdriet of pijn (niet) geuit en is dat dan wel zo anders? Hoe gaan mannen om met onmacht van verlieservaringen of met de rouw van hun naasten? Polariseren we hierin niet te snel en hebben mannen effectief andere noden - en dus andere zorgbehoeften- dan vrouwen? Op deze vragen trachten we samen een antwoord te vinden.

Dag 6: zaterdag 21 september 2024: Familiedynamieken  (Josephine Aerts)

Als je met een familie werkt rondom een afscheid en je hebt kennis van familiesystemen en patronen kom je sneller en dieper tot de kern. Je ziet hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden én waar dat (mogelijk) vandaan komt. Je ziet hoe de ‘geschiedenis zich vaak herhaalt’ en je kan met kleine interventies of je woordkeuze een groot verschil maken.

Dag 7: vrijdag 4 oktober 2024: Zelfzorg (Marita Plas)

In deze dag zijn we aandachtig voor zelfzorg voor de hulpverlener. Voor velen is het zorgen voor anderen een passie. Echter, soms verliezen we onszelf daarbij uit het oog. We creëren hier een moment van zelfreflectie en een aanzet om voor jezelf helder te krijgen hoe jouw batterijen gevuld kunnen worden én blijven.

Dag 8: zaterdag 5 oktober 2024: Levend verlies (Dagmar Sels) 

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een job of een toekomstdroom,… Het kunnen stuk voor stuk betekenisvolle ervaringen zijn in iemands leven. Toch is het vaak zo dat de omgeving er minder erkenning voor biedt. Vraagt levend verlies een andere aanpak? Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij het doorvoelen van hun verlieservaring? We verkennen samen wat helpend kan zijn.Dagmar Sels zal de 8 dagen aanwezig zijn om de verbinding te maken tussen de dagen.

 

Prijs: 1300€

Vroegboek prijs tot 29 februari 2024: 1050 €. Gebruik de kortingscode in je online boeking: HV24-04

Inclusief dranken, fruit en koekjes tijdens de hele dag + lunch.


Noot: de foto's die tijdens de opleiding genomen worden, dienen enkel om sfeerbeelden weer te geven op de website en social media van Verbinding in Verlies! Indien u niet op de foto wenst, gelieve dit te melden bij ontvangst! 

Bij annulatie van een inschrijving gelden de volgende annulatievoorwaarden:

-Annulatie gebeurt steeds schriftelijk via mail.

-Bij annulatie tot 1 maand voor de opleidingsdag krijgt U de helft teruggestort van het inschrijvingsbedrag

-Bij annulatie binnen de maand van de opleidingsdag wordt uw inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x