Webinar - Rouwen in tijden van Covid-19

Online webinar

Het webinar 'Rouwen in tijden van Covid-19' is bedoeld voor rouwenden en hun omgeving enerzijds, en voor hulpverleners anderzijds. Mensen die zelf in rouw zijn zullen zichzelf kunnen herkennen in de verhalen van deze mensen en zullen hier steun in vinden. Ook voor mensen in de onmiddellijke omgeving van rouwenden zijn er heel wat suggesties om de rouwenden nabij te zijn. Mensen die graag beter willen begrijpen hoe deze corona crisis een impact heeft op mensen in rouw, zullen hierin antwoorden vinden. Hulpverleners die werken met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies zullen hierin handvaten en houvast vinden in de aanpak van hun therapeutisch werk met cliënten.


Context

De corona pandemie heeft voor ons allemaal heel wat teweeg gebracht. We kwamen oog in oog te staan met onze kwetsbaarheid en een brede waaier aan verliezen in een wereld die plots onveiliger en onvoorspelbaar voelt. Niemand kwam er onderuit, iedereen werd er op de een of andere manier wel mee geconfronteerd. Voor velen werden vorige verliezen opnieuw getriggerd, en voor al diegenen die een geliefde verloren (voor of tijdens deze pandemie) heeft deze pandemie én haar maatregelen een onmiskenbare impact op het rouwproces.

Vanuit onze zorg naar mensen die reeds in een rouwproces waren nog voor corona in ons leven kwam, zijn An Hooghe (PhD, Psychologe, Relatie- en Gezinstherapeute) en Anje Claeys (PhD, Kunstenares, Coach en Ontrafelaar) een onderzoek gestart naar de beleving van ouders die een kind verloren. Ze onderzochten hoe deze pandemie en haar maatregelen impact hebben op het reeds bestaand rouwproces van deze ouders, als individu en als koppel, binnen hun sociaal en professioneel netwerk.

Waar An aan de slag ging met wat deze ouders ons vertelden (in woorden), ging Anje al tekenend aan de slag (in beelden).


Thema's

In dit webinar bespreken we de impact van de corona pandemie en haar maatregelen op een rouwproces. We starten met onze uitgangspunten rond rouw en verlies en vertalen deze naar de betekenis hiervan in deze tijden. Nadien bespreken we het onderzoek met onze bevindingen. Het belangrijkste dat hierin naar voren kwam is:

1. De beleving van deze mensen in rouw van de corona pandemie: hoe dit ook voor hen een trigger was, hoe zij veel medeleven voelen naar diegenen die in deze periode iemand moeten verliezen, hoe zij zichzelf hier tegen moeten beschermen, en hoe deze pandemie ook troost biedt bij hun eigen rouwproces.

2. De beleving van deze mensen in rouw van de corona maatregelen: hoe de overledene nu net meer of minder aanwezig is, hoe het is om in een grotere nabijheid te zijn als koppel en gezin, en hoe zij de grotere afstand met het ruimere netwerk ervaren.

Deze bevindingen worden weergegeven in woord en beeld. Ook hoor je de ouders zelf aan het woord. Dit alles wordt gekaderd vanuit 2 rouwmodellen: het duaal proces model enerzijds en het proces van afstemming binnen een rouwproces anderzijds.


Wat anderen hierover reeds zeiden

Ondertussen bekeken al heel wat mensen het webinar, zowel mensen in rouw en hun omgeving... 

Een vader wiens zoon overleed eind 2019 omschrijft het als volgt: ‘Het webinar helpt me om mijn eigen proces beter te begrijpen. Ik kan het nu veel beter plaatsen en ben minder een speelbal van mijn emoties. Tijdens de eerste lockdown zaten we echt nog wel heel sterk aan de rouwende kant van het duale model. Bij de tweede lockdown nu, eind 2020, voel ik me soms als een pingpongbal die heen en weer kaatst tussen de twee kanten.’

‘Ik heb het webinar bekeken en besef nu dat het erg lastig moet zijn voor mensen die nu, tijdens de lock-down, iemand verliezen. Ze hebben niet wat wij wel hebben gehad met het afscheid van onze zoon. Het ongelooflijk warme gevoel van honderden mensen die stuk voor stuk zelf troost zochten en troost gaven. Dit kan in de huidige omstandigheden niet. Er is zoveel dat niet meer kan nu. Dit webinar helpt me om te kijken naar wat er wel is. Het webinar leert me dat een verlies zonder fysieke samenkomst nog veel zwaarder om dragen moet zijn dan een verlies waarbij er veel nabijheid is en de last op die manier enigzins gedeeld wordt. Ook het contact met en het luisteren naar de lotgenoten betekent voor mij veel. Ook dat zullen we nog even moeten missen. Het webinar vulde dat voor een stukje voor me in. Al die ouders horen, die allemaal, net zoals wij, ons kind moeten missen.’

Een moeder die haar zoon verloor, gaf ons deze feedback: ‘Dit webinar heeft me vooral meer inzicht gegeven in het duale proces van rouwen waar je enerzijds in een rollercoaster van heftig verdriet, pijn en gemis zit en je anderzijds probeert om verder te gaan met je leven. Het was voor mij een opluchting om te leren dat niet alleen wij het moeilijk hadden met die verbinding tussen het laten verder leven van onze zoon in ons hart en onze gedachten en het alledaagse leven dat zo veranderd is door Corona.’

Dank je wel voor het webinar. Vooral de getuigenissen van de andere ouders gaven ons een warm gevoel van begrip voor wat wij doormaken. De duiding en uitleg van An bracht weer wat rust in ons hoofd en ook dankbaarheid voor het begeleiden van onze hevige emoties in tijden waar intens contact met vrienden en familie niet kan door Corona.’

... alsook hulpverleners vanuit verschillende sectoren

Wat een boeiend webinar. Vooral de persoonlijke getuigenissen van rouwende ouders raken en blijven hangen. Het webinar is ook mooi om naar te kijken via alle treffende tekeningen. Daardoor komt de inhoud nog meer binnen. Het webinar biedt vele handvaten voor mensen die rouwen en ook voor hulpverleners is het interessant omdat je voeling krijgt hoe het is in de schoenen van rouwende ouders.’

Ook de meerwaarde van de scribings komt bij velen aan bod...

‘De scribing van Anje heeft een mooie plaats in onze huiskamer gekregen en is voor ons een mooie weergave van onze gevoelens.’

‘Ik neem de scribing van Anje elke dag ter hand en haal er veel kracht uit.’

‘De scribing geeft me houvast als ik weer eens dreig verloren te lopen in mijn eigen hoofd.’


Interesse?

Aankoop online webinar - Een persoonlijke link en code

Heb je interesse voor ons onderzoeksproject en wil je het webinar aankopen?

Prijs webinar: 15€

Een deel van onze inkomsten delen we graag met vzw's waar we veel sympathie voor hebben. Indien je van dit webinar op de hoogte bent gebracht door een vzw, gelieve dit dan bij de opmerking te plaatsen bij het bestellen. Zo krijgt deze vzw ook een deel van jouw bijdrage. Dankjewel 

Aankoop webinar


Aankoop online webinar - Een groepstarief

Heeft jouw organisatie, vzw of lotgenotenvereniging... interesse in de aankoop van dit webinar voor een groep mensen? Dan maken we voor jullie een gepersonaliseerde link en code. Meer informatie? stuur een mailtje naar an.hooghe@verbindinginverlies.bePersoonlijke scribing-sessie

Ben je rouwend en wil je graag een online scribing-sessie meemaken met Anje Claeys? Persoonlijk en helemaal op maat?

Hoe loopt een scribing-sessie?

  • Je meldt je aan via de knop hieronder
  • We plannen een zoom-afspraak
  • Terwijl je praat, luistert Anje en maakt ze een persoonlijke scribing
  • Je ontvangt de scribing per mail en ook per post
  • Alle kosten voor papier, materiaal en verzending zijn inbegrepen
  • Een factuur is mogelijk

Deelnemers van scribing-sessies geven aan dat de scribing voor hen veelbetekend is en een tastbaar anker biedt. Vaak kaderen ze het werk in en stelt het hen in de gelegenheid om erover in gesprek te gaan met vrienden en familie. Op deze manier wordt het gesprek over de overledene ‘verlevendigd’ en voor altijd ‘bestendigd’.

Contacteer Anje


  • {{ product.amount }} x {{ product.description }}

Naam: {{ name }}
Adres: {{ street }} {{ city }}
Telefoonnummer: {{ phone }}
E-mailadres: {{ email }}
Opmerkingen: {{ remarks }}
Tijdstip: {{ delivery_time }}

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x