Webinar - Rouwen in tijden van Covid-19

Online webinar

Het webinar 'Rouwen in tijden van Covid-19' is bedoeld voor rouwenden en hun omgeving enerzijds, en voor hulpverleners anderzijds. Mensen die zelf in rouw zijn zullen zichzelf kunnen herkennen in de verhalen van deze mensen en zullen hier steun in vinden. Ook voor mensen in de onmiddellijke omgeving van rouwenden zijn er heel wat suggesties om de rouwenden nabij te zijn. Mensen die graag beter willen begrijpen hoe deze corona crisis een impact heeft op mensen in rouw, zullen hierin antwoorden vinden. Hulpverleners die werken met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies zullen hierin handvaten en houvast vinden in de aanpak van hun therapeutisch werk met cliënten.


Context

De corona pandemie heeft voor ons allemaal heel wat teweeg gebracht. We kwamen oog in oog te staan met onze kwetsbaarheid en een brede waaier aan verliezen in een wereld die plots onveiliger en onvoorspelbaar voelt. Niemand kwam er onderuit, iedereen werd er op de een of andere manier wel mee geconfronteerd. Voor velen werden vorige verliezen opnieuw getriggerd, en voor al diegenen die een geliefde verloren (voor of tijdens deze pandemie) heeft deze pandemie én haar maatregelen een onmiskenbare impact op het rouwproces.

Vanuit onze zorg naar mensen die reeds in een rouwproces waren nog voor corona in ons leven kwam, zijn An Hooghe (PhD, Psychologe, Relatie- en Gezinstherapeute) en Anje Claeys (PhD, Kunstenares, Coach en Ontrafelaar) een onderzoek gestart naar de beleving van ouders die een kind verloren. Ze onderzochten hoe deze pandemie en haar maatregelen impact hebben op het reeds bestaand rouwproces van deze ouders, als individu en als koppel, binnen hun sociaal en professioneel netwerk.

Waar An aan de slag ging met wat deze ouders ons vertelden (in woorden), ging Anje al tekenend aan de slag (in beelden).

Thema's

In dit webinar bespreken we de impact van de corona pandemie en haar maatregelen op een rouwproces. We starten met onze uitgangspunten rond rouw en verlies en vertalen deze naar de betekenis hiervan in deze tijden. Nadien bespreken we het onderzoek met onze bevindingen. Het belangrijkste dat hierin naar voren kwam is:

1. De beleving van deze mensen in rouw van de corona pandemie: hoe dit ook voor hen een trigger was, hoe zij veel medeleven voelen naar diegenen die in deze periode iemand moeten verliezen, hoe zij zichzelf hier tegen moeten beschermen, en hoe deze pandemie ook troost biedt bij hun eigen rouwproces.

2. De beleving van deze mensen in rouw van de corona maatregelen: hoe de overledene nu net meer of minder aanwezig is, hoe het is om in een grotere nabijheid te zijn als koppel en gezin, en hoe zij de grotere afstand met het ruimere netwerk ervaren.

Deze bevindingen worden weergegeven in woord en beeld. Ook hoor je de ouders zelf aan het woord. Dit alles wordt gekaderd vanuit 2 rouwmodellen: het duaal proces model enerzijds en het proces van afstemming binnen een rouwproces anderzijds.

Interesse?

Aankoop online webinar

Heb je interesse voor ons onderzoeksproject en wil je het webinar aankopen?

Kostprijs webinar: 45 EUR, incl. btw / 40 EUR, incl. btw (voor community-leden).

Een deel van onze inkomsten delen we graag met vzw's waar we veel sympathie voor hebben. Indien je van dit webinar op de hoogte bent gebracht door een vzw, gelieve dit dan bij de opmerking te plaatsen bij het bestellen. Zo krijgt deze vzw ook een deel van jouw bijdrage. Dankjewel 

Persoonlijke scribing-sessie

Ben je rouwend en wil je graag een online scribing-sessie meemaken met Anje Claeys? Persoonlijk en helemaal op maat?

Kostprijs scribing: 70 EUR, incl. btw (rouwsessie) / 40 EUR, incl. btw (ontwarsessie). Betaling gebeurt na afloop van de sessie.

Hoe loopt een scribing-sessie?

  • Je meldt je aan via de knop hieronder
  • We plannen een zoom-afspraak
  • Terwijl je praat, luistert Anje en maakt ze een persoonlijke scribing
  • Je ontvangt de scribing per mail en ook per post
  • Alle kosten voor papier, materiaal en verzending zijn inbegrepen
  • Een factuur is mogelijk

Deelnemers van scribing-sessies geven aan dat de scribing voor hen veelbetekend is en een tastbaar anker biedt. Vaak kaderen ze het werk in en stelt het hen in de gelegenheid om erover in gesprek te gaan met vrienden en familie. Op deze manier wordt het gesprek over de overledene ‘verlevendigd’ en voor altijd ‘bestendigd’.

Online webinar

Prijs Hoeveelheid

Online Webinar

Online webinar van An Hooghe, PhD en Anje Claeys, PhD over de impact van de pandemie en maatregelen op een bestaand rouwproces. Kadering, onderzoeksresultaten en dialogen met rouwenden. Dit alles geïllustreerd via de scribings en illustraties van Anje Claeys.

€ 45

Online webinar: voor community-leden

Ben je lid van de Community 'Verbinding in Verlies' dan ontvang je een directe korting van 5 EUR bij aankoop van dit webinar. Meer informatie over deze rijke en warme community van hulpverleners en rouwprofessionals vind je elders op deze website.

€ 40

Persoonlijke scribing-sessie met Anje Claeys

Prijs Hoeveelheid

Scribing over mijn rouwproces info

Ben je rouwend en wil je graag in gesprek gaan met Anje Claeys en een unieke scribing ontvangen over jouw rouwproces? Dan kan dat via een online sessie van 1u. Terwijl jij vertelt, tekent Anje jouw verhaal neer op papier. Dit vormt een visueel anker, een houvast, een manier om je rouwproces op een frisse manier te bekijken én te onderzoeken.

Na de online sessie (zoom) ontvang je de scribing via mail én via de post. Alle kosten met betrekking tot de scribing en de verzending ervan zijn inbegrepen in de prijs.

close

€ 70

Ontwarsessie info

Een korte ontwarsessie over gelijk welk thema, iets waarin je vastloopt, een moeilijke vraag, een complex vraagstuk. Tijdens een sessie van 30 minuten leg je je vraag voor aan Anje Claeys, via een dialoog gaan we samen op zoek, we exploreren jouw vraag en scheppen helderheid. Via deze weg kan je kennismaken met de impact van scribing in een zoekproces.

Na de online sessie (zoom) ontvang je de scribing via mail én via de post. Alle kosten met betrekking tot de scribing en de verzending ervan zijn inbegrepen in de prijs.

close

€ 40

  • {{ error_message }}
  • {{ product.amount }} x {{ product.description }}

Naam: {{ name }}
Adres: {{ street }} {{ city }}
Telefoonnummer: {{ phone }}
E-mailadres: {{ email }}
Opmerkingen: {{ remarks }}
Tijdstip: {{ delivery_time }}

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x