Sandra Nuytkens

Ik ben van basisopleiding sociaal werker (graduaat sociale readaptatiewetenschappen) en tevens contextuele psychotherapeute. Momenteel volg ik de opleiding Master Psychologie.
Alvorens me te vestigen als zelfstandige psychotherapeute heb ik ervaring opgedaan als begeleidster en verantwoordelijke binnen de gehandicapten- en de bejaardenzorg.
Verder heb ik 2 jaar stage gelopen in een centrum voor levens- en gezinsvragen als psychotherapeute waarbij ik gewerkt heb met zowel volwassenen als adolescenten.
Naast mijn therapeutische werk ben ik tevens werkzaam in een oriëntatiecentrum voor jongeren van 0-18 jaar. Mijn functie van ouderbegeleider (gezins-/contextbegeleider) heb ik de laatste 10 jaar verder uitgebouwd adhv allerlei opleidingen en theoretisch onderbouw.

Relatie- en gezinstherapie:

  • Verschillende stromingen relatie- en gezinstherapie: Structurele therapie (Minuchin), Contextuele therapie (Nagy), Narratieve therapie (White).

Professionele zorg bij rouw en verlies:

  • Rouw en verlies vanuit een systemisch kader (Context, Centrum voor Relatie- & Gezinstherapie, U.Z. Leuven).

Doelgroep

Adolescenten, volwassenen, ouderen en personen met een handicap.

Mensen met levensvragen: een kritieke levensfase, ontevredenheid over zichzelf, levensmoeheid, verliesverwerking, …

Mensen met vragen en problemen ten gevolge van moeilijk lopende relaties (partnerrelatie, ouder-kind relatie, etc.), gezinsproblematieken, …

Moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, met in het bijzonder:

- eigen ziekteproces: bv. verlies van lichamelijke functies, handicap, …

- ziekteproces van een naaste: bv. dementie, handicap, …

- rouwproces


Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x