Opleiding - Rouw en verlies breed belicht - Een 8 daagse opleiding 2023

Data: 

Vrijdag 5 mei 2023
Zaterdag 6 mei 2023


Vrijdag 16 juni 2023
Zaterdag 17 juni 2023


Vrijdag 8 september 2023
Zaterdag 9 september 2023

Vrijdag 13 oktober 2023
Zaterdag 14 oktober 2023


Uur van/tot:

9.30u - 16.30u


Locatie: 

Verbinding in Verlies
Leuvensesteenweg 30/1
3370 Boutersem


Docenten: 

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, PhD. Zij is de oprichtster van het expertise centrum Verbinding in Verlies (Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. Naast haar klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community Verbinding in Verlies op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.

Dagmar Sels is pedagoge en cliëntgericht therapeute met specialisatie in Emotion Focused Therapy en existentiële psychotherapie. Ze bouwde ervaring op binnen de Bijzondere Jeugzorg eerst in het werken met de jongeren zelf, later in het  begeleiden en coachen van de begeleiders van die jongeren. Binnen de groepspraktijk Verbinding in Verlies doet ze voornamelijk individuele therapie rond verlies in de brede zin van het woord. Samen met de cliënt gaat ze op zoek naar wat er nog gevoeld moet worden (en welke aandacht/zorg dat nodig heeft) om opnieuw wat vrijer in het leven te kunnen staan. 

Bruno Theunissen is psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeut. De gestalttherapie is zijn inspiratiebron waardoor experiëntiële en existentiële focus nooit ver weg is. Ook de lichamelijke gewaarwording krijgt veel aandacht in zijn individueel werk met jongeren en volwassenen. Hij bouwde zijn ervaring op binnen zowel residentiële als ambulante geestelijke gezondheidszorg en binnen de bijzondere jeugdzorg. Als enige mannelijke psychotherapeut binnen 'Verbinding in verlies' ontwikkelde hij een bijzondere affiniteit met het thema mannen in rouw. 

Marita Plas is sociaal verpleegkundige en gecertifieerd PRI therapeute. Zij heeft jarenlange ervaring in onder andere het werken met ouderen, levend verlies en groepen. Een bijzondere interesse en opleidingservaring ligt ook bij de zelfzorg voor de hulpverlener.

Josephine Aerts kijkt vanuit een systemisch perspectief naar mensen en families. Zij geeft die kennis en kunde graag door als ambacht voor iedereen die met mensen werkt. Geschoold in NLP, TA, Systemisch werk, werken met traumadelen en met een grote schat aan ervaring neemt ze je graag mee. Met concrete handvatten, met zelf ervaren en voelen hoe jij het in jouw praktijk of werk kan toepassen ga je vol inspiratie naar huis. Zelf werd zij geschoold door onder andere Phoenixopleidingen in Utrecht, Interakt , De School voor Transitie, Instituut voor Systemisch Werken van Elmer Hendrikx, Riet Fiddelaers en GroepsGeluk.

Katrien Hooghe werkt als kinesiste met het (rouwende) lichaam en zij streeft naar een balans tussen lichaam en geest. Ze bestudeerde de Chinese meridiaanleer en de acupressuur, alsook Reiki, mindfulness en meditatie. In haar groepspraktijk richt zij zich voornamelijk op het emotionele, het spirituele, het energetische en de meditatiewereld.

Katrien Belmans is klinisch kinder- en jongerenpsychologe en relatie- en gezinstherapeute. Ze bouwde ervaring op in het (buitengewoon) onderwijs in het ondersteunen van kinderen/jongeren met een beperking én hun onderwijsnetwerk. Ze specialiseerde zich tevens in ‘afgestemd/bewust opvoeden’ én begeleidt binnen verbinding in verlies kinderen, ouders en gezinnen richting meer verbinding met zichzelf én elkaar.  


Inhoud opleiding:

Deze opleiding staat open voor alle hulpverleners met een interesse in rouw en verlies. In deze 8 dagen wordt rouw breed belicht: niet enkel rouw na overlijden maar ook bij levend verlies. Vanuit onze verschillende expertises komen meerdere thema’s aan bod.


Dag 1: vrijdag 5 mei 2023: Uitgangspunten  (Dagmar Sels)

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Het hoort erbij. Het is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten van het verlies maar is ook verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn. In deze eerste dag staan we stil bij deze uitgangspunten en hoe dit onze taal en blik beïnvloedt.

Dag 2: zaterdag 6 mei 2023: Mannen en rouw  (Bruno Theunissen)

Hoe anders rouwen mannen? Hoe wordt verdriet (niet) geuit en is dat dan wel zo anders? Hoe gaan mannen om met verlieservaringen of met de rouw van hun naasten? Polariseren we hierin niet te snel en hebben mannen effectief andere noden - en dus andere zorgbehoeften-  dan vrouwen?  Op deze vragen trachten we samen een antwoord te vinden.

Dag 3: vrijdag 16 juni 2023: Rouw bij kinderen/jongeren en hun gezin (Katrien Belmans)

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een betekenisvolle verlieservaring rouwen ze, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen bijzondere manier.

Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Hoe kunnen we verbinding maken met de noden van het kind ? Welke invloed heeft het rouwproces van kinderen op het functioneren van het gezin? Hoe kunnen we ons afstemmen op de behoeften van het kind én deze van het gezin ? Welke positie nemen we als hulpverlener in ? 

Met deze en andere vragen en uitdagingen gaan we deze dag actief aan de slag aan de hand van video materiaal en oefeningen.

Dag 4: zaterdag 17 juni 2023: Model van verbindingen (An Hooghe)

In deze dag bekijken we het model van verbindingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er verschillende soorten verbindingen zijn die kunnen bedreigd geraken in een rouwproces.

Dag 5: vrijdag 8 september: Levend verlies (Dagmar Sels)

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een job of een toekomstdroom,… Het kunnen stuk voor stuk betekenisvolle ervaringen zijn in iemands leven. Toch is het vaak zo dat de omgeving er minder erkenning voor biedt. Vraagt levend verlies een andere aanpak? Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij het doorvoelen van hun verlieservaring? We verkennen samen wat helpend kan zijn.

Dag 6: zaterdag 9 september 2023: Familiedynamieken  (Josephine Aerts)

Als je met een familie werkt rondom een afscheid en je hebt kennis van familiesystemen en patronen kom je sneller en dieper tot de kern. Je ziet hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden én waar dat (mogelijk) vandaan komt. Je ziet hoe de ‘geschiedenis zich vaak herhaalt’ en je kan met kleine interventies of je woordkeuze een groot verschil maken.

Dag 7: vrijdag 13 oktober: Zelfzorg (Marita Plas)

In deze dag zijn we aandachtig voor zelfzorg voor de hulpverlener. Voor velen is het zorgen voor anderen een passie. Echter, soms verliezen we onszelf daarbij uit het oog. We creëren hier een moment van zelfreflectie en een aanzet om voor jezelf helder te krijgen hoe jouw batterijen gevuld kunnen worden én blijven.

Dag 8: zaterdag 14 oktober 2023: Het rouwende lichaam (Katrien Hooghe)

Werken met iemand in rouw is ook werken met het rouwende lichaam. Het lichaam spreekt en laat zich zien in kleine of grote signalen. Hoe kunnen we deze signalen beter begrijpen, of hoe kunnen we als hulpverleners mensen helpen in het emotioneel zorg dragen voor het lichaam en lichamelijk zorg dragen voor emoties? In deze opleidingsdag krijgen de deelnemers illustraties en worden zij uitgenodigd tot ervaringsoefeningen van deze lichamelijke ingangspoort in het werken met rouw.


Dagmar Sels zal de 8 dagen aanwezig zijn om de verbinding te maken tussen de dagen.

 

Prijs: 1185 €

Vroegboek prijs tot 5 maart 2023: 948 €. Gebruik de kortingscode in je online boeking: Verbinding8daagse

Inclusief dranken, fruit en koekjes tijdens de hele dag + heerlijke bio maaltijd als lunch.
10% korting voor de leden van de community Verbinding in Verlies - meer informatie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x