Opleiding - Rouw en verlies breed belicht - Een 7-daagse opleiding

Data: 

Maandag 12 september 2022
Dinsdag 13 september 2022
Maandag 3 oktober 2022
Maandag 14 november 2022
Dinsdag 15 november 2022
Donderdag 15 december 2022
Vrijdag 16 december 2022


Uur van/tot:

9.30u - 16.30u


Locatie: 

Verbinding in Verlies
Leuvensesteenweg 30/1
3370 Boutersem


Docenten: 

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, PhD. Zij is de oprichtster van het expertise centrum Verbinding in Verlies (Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. Naast haar klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community Verbinding in Verlies op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.

Dagmar Sels is pedagoge en cliëntgericht therapeute met specialisatie in Emotion Focused Therapy en existentiële psychotherapie. Ze bouwde ervaring op binnen de Bijzondere Jeugzorg eerst in het werken met de jongeren zelf, later in het  begeleiden en coachen van de begeleiders van die jongeren. Binnen de groepspraktijk Verbinding in Verlies doet ze voornamelijk individuele therapie rond verlies in de brede zin van het woord. Samen met de cliënt gaat ze op zoek naar wat er nog gevoeld moet worden (en welke aandacht/zorg dat nodig heeft) om opnieuw wat vrijer in het leven te kunnen staan. 

Bruno Theunissen is psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeut. De gestalttherapie is zijn inspiratiebron waardoor experiëntiële en existentiële focus nooit ver weg is. Ook de lichamelijke gewaarwording krijgt veel aandacht in zijn individueel werk met jongeren en volwassenen. Hij bouwde zijn ervaring op binnen zowel residentiële als ambulante geestelijke gezondheidszorg en binnen de bijzondere jeugdzorg. Als enige mannelijke psychotherapeut binnen 'Verbinding in verlies' ontwikkelde hij een bijzondere affiniteit met het thema mannen in rouw. 

Marita Plas is sociaal verpleegkundige en gecertifieerd PRI therapeute. Zij heeft jarenlange ervaring in onder andere het werken met ouderen, levend verlies en groepen. Een bijzondere interesse en opleidingservaring ligt ook bij de zelfzorg voor de hulpverlener.

Katrien Hooghe werkt als kinesiste met het (rouwende) lichaam en streeft zij naar een balans tussen lichaam en geest. Ze bestudeerde de Chinese meridiaanleer en de acupressuur, alsook Reiki, mindfulness en meditatie. In haar groepspraktijk richt zij zich voornamelijk op het emotionele, het spirituele, het energetische en de meditatiewereld.


Inhoud opleiding:

Deze opleiding staat open voor alle hulpverleners met een interesse in rouw en verlies. In deze 7 dagen word  rouw breed belicht: niet enkel rouw na overlijden maar ook bij levend verlies. Vanuit onze verschillende expertises komen meerdere thema’s aan bod.


Dag 1:
maandag 12 september: Uitgangspunten in het kijken naar rouw en verlies   (An Hooghe)

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Het hoort erbij. Het is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten van het verlies maar is ook verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn. In deze eerste dag staan we stil bij deze uitgangspunten en hoe dit onze taal en blik beïnvloedt.

Dag 2: 
dinsdag 13 september: Een model van verbindingen  (An Hooghe)

In een tweede dag verdiepen we een model van verbindingen. Hierbij gaan we ervan uit dat er verschillende soorten verbindingen zijn die kunnen bedreigd geraken in een rouwproces.

Dag 3: 
maandag 3 oktober: ouderen en rouw (Marita Plas)

In de voormiddag staan we stil bij het specifieke van ouderen en rouw. Hoe is de ervaring van rouw anders op oudere leeftijd, en hoe moet de zorgverlening aan ouderen aangepast worden? 

In de namiddag maken we tijd voor concrete situaties en oefeningen.

Dag 4: 
maandag 14 november: Mannen en rouw (Bruno Theunissen)

Hoe anders rouwen mannen? Hoe wordt verdriet (niet) geuit en is dat dan wel zo anders? Hoe gaan mannen om met verlieservaringen of met de rouw van hun naasten? Polariseren we hierin niet te snel en hebben mannen effectief andere noden - en dus andere zorgbehoeften-  dan vrouwen?  

Op deze vragen trachten we samen een antwoord te vinden.

Dag 5: 
dinsdag 15 november: Zelfzorg voor de hulpverlener (Marita Plas)

Voor velen is het zorgen voor anderen een passie. Echter, soms verliezen we onszelf daarbij uit het oog. We creeëren hier een moment van zelfreflectie en een aanzet om voor jezelf helder te krijgen hoe jouw batterijen gevuld kunnen worden én blijven.

Dag 6: 
donderdag 15 december: het rouwende lichaam (Katrien Hooghe)

Dag 7: 
vrijdag 16 december: Levend verlies (Dagmar Sels)

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een job of een toekomstdroom,…

Het kunnen stuk voor stuk betekenisvolle ervaringen zijn in iemands leven. Toch is het vaak zo dat de omgeving er minder erkenning voor biedt.

Vraagt levend verlies een andere aanpak? Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij het doorvoelen van hun verlieservaring? We verkennen samen wat helpend kan zijn in het proces van je cliënten. 


Prijs: 864 
Inschrijvingen na 12 juli 2022 aan 1.037€

Inclusief dranken, fruit en koekjes tijdens de hele dag + heerlijke bio maaltijd als lunch.
10% korting voor de leden van de community Verbinding in Verlies - meer informatie


DEZE OPLEIDING IS VOLZET

Een nieuwe opleiding wordt gepland in het voorjaar 2023, maar de datums liggen nog niet helemaal vast. Wil u alvast een plekje claimen, schrijf u dan zeker in op de wachtlijst.


keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x