Opleiding hulpverleners

Wij organiseren regelmatig opleidingen voor hulpverleners rond de thema's rouw, ziekte en verlies. Bij voorkeur geven we deze opleidingen 'live' in kleine groepen, met mogelijkheid tot interactie en oefeningen. Door de corona crisis en bijhorende maatregelen zullen we nu ook een aantal ONLINE opleidingen aanbieden.  

Op onze website en Facebookpagina kan u hiervan op de hoogte blijven. Als lid van de community Verbinding in Verlies word je als eerste op de hoogte gehouden en krijg je ook kortingen (klik hier voor meer informatie)

Op aanvraag bieden wij ook supervisies en opleidingen op maat aan (ter plaatse of op een plaats naar keuze).

Voor meer informatie of/en inschrijving: stuur een mailtje naar An Hooghe (an.hooghe@verbindinginverlies.be).

Na deze mail kan u uw inschrijving definitief maken door het juiste bedrag te storten op naam van Verbinding in Verlies, BE 93 7512 0954 2167 met vermelding van de specifieke opleidingsdag + jouw naam. 

BIC AXABBE22

 

 'Live' OPLEIDINGEN 

in Verbinding in Verlies (Boutersem)

Alle opleidingen zijn praktijk gericht en met een groep van min 8 – max 16 deelnemers.

Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Alle opleidingen starten om 9.30u (graag goed op tijd komen voor ontvangst) en eindigen om 16.30u.

Voor diegenen die graag blijven overnachten zoeken we graag mee naar mogelijkheden in de buurt.

INDIEN door corona omstandigheden de opleiding niet kan doorgaan dan zoeken we samen alternatieve data of gaan we online.  


NIEUW!!!

Twee jarige opleiding Rouw Therapie 
voor gesprekstherapeuten

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor gesprekstherapeuten die in hun werkcontext een therapeutisch mandaat hebben om in gesprek te gaan met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. Men kan aan deze opleiding deelnemen ongeacht de setting waarin men werkt en ongeacht de basisopleiding die men heeft genoten. Toelatingsvoorwaarden gaan over het kunnen inbrengen van eigen casuistiek. 

Deze opleiding voor gesprekstherapeuten gericht op rouwtherapie is uniek in Vlaanderen en wordt gegeven door opleiders met een rijke kennis en ervaring in het werken met rouw en verlies (teamleden van Verbinding in Verlies).  

Inhoud?

In deze opleiding combineren we een rijke basis aan theoretische kaders en therapeutische invalshoeken (o.a. gecompliceerde rouw, duaal proces model, two track model, gehechtheidsperspectief, relatie & gezinstherapie, narratieve therapie, (family) meaning making and meaning reconstruction theory, dialogisch perspectief, ... ) en een breed spectrum van thema's (o.a. levend verlies, palliatieve zorg, perinataal verlies, suicide, trauma, kinderen en jongeren, ouderen, mannen en rouw, koppels en gezinnen, cultuursensiteif werken met verlies,...) met casuistiek, technieken, oefeningen en supervisies. Tevens wordt er aandacht besteed aan het holistisch werken (vanuit verschillende ingangspoorten zoals creatieve werkvormen en lichaamsgerichte benaderingen), de eigen verliesgeschiedenis en het belang van zelfzorg voor de therapeut. Op het einde van de 2jarige opleiding maakt iedereen een eindproject en is er een toetsing.   

Praktisch?

Elk jaar omvat 14 dagen (in 7 blokken van 2 dagen, telkens op vrijdan en zaterdag).

Jaar 1: 17/9 en 18/9, 15/10 en 16/10, 26/11 en 27/11 2021
en 14/01 en 15/01, 18/02 en 19/02, 25/03 en 26/03, en 22/04 en 23/04 2022

In de maanden mei en juni van het 1e jaar is er nog een werkbelasting van 2x een halve dag + 3x intervisie van min 2u. 

Jaar 2: data worden later doorgegeven

De opleidingen gaan door in Verbinding in Verlies, Boutersem (tussen Leuven en Tienen). Elke dag begint om 9.30u en eindigt om 16.30u. Voor wie graag blijft overnachten zoeken we graag mee naar mogelijkheden.

Studiebelasting is ongeveer 100u/jaar.

Prijs?

1750€ per jaar, inclusief broodjeslunch met soep, cursusmateriaal, drank en versnapperingen. De opleidelingen worden gevraagd om zich lid te maken van de community Verbinding in Verlies (ten laatste in januari 2022). (Meer informatie over deze community)

Maximaal 15 deelnemers.

Getuigschrift?

Op het einde van de 2 jaar opleiding krijgt u een getuigschrift met vermelding van totale studielast. 

Opleiders?

An Hooghe, Geertje Walravens, Leen Carens, Katrien Belmans, Sofie De Jongh, Uschi Van den Broeck, Marita Plas, Katrien Hooghe, Dagmar Sels, Marleen Vertommen, Bruno Theunissen. (Onderaan deze pagina kan u meer informatie over deze opleiders vinden)

Meer informatie of inschrijven?

Mail naar opleidingen@verbindinginverlies.be (uw mail komt bij An Hooghe en Geertje Walravens terecht). Wij gaan met u in dialoog over de toelatingsvoorwaarden.


4 DAAGSE OPLEIDING VOOR HULPVERLENERS (breed)

22, 23 jan & 5, 6 maart 2021 - VOLZET

Deze opleiding staat open voor alle hulpverleners met een interesse in rouw en verlies. In deze 4 dagen wordt rouw breed belicht: niet enkel rouw na overlijden maar ook bij levend verlies.

Vanuit onze verschillende expertises komen meerdere thema’s aan bod.

An Hooghe zal de 4 dagen aanwezig zijn om de verbinding te maken tussen de dagen.

Uitgangspunten en recente rouwmodellen
Vrijdag 22 jan 2021  

Rouw en verlies zijn onderdeel van het leven. Het hoort erbij. Het is verbonden met de liefde die we voelen voor iets of iemand waar we aan gehecht zijn. Een rouwbeleving heeft dan ook niet enkel te maken met de feiten van het verlies maar is ook verbonden met de betekenis die we geven aan wat/wie we verloren zijn.

In deze eerste dag staan we stil bij deze uitgangspunten en hoe dit onze taal en blik beïnvloedt. Daarbij geven we een overzicht van recente rouwmodellen.

Opleider: An Hooghe


Verlies kent vele vormen
Zaterdag 23 jan 2021

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, van gezondheid, van zekerheden, van een relatie, maar ook van een toekomstdroom,…

Elk van deze voorbeelden kan op een heel waardevolle wijze aanwezig zijn in het leven van ieder van ons. Toch is het vaak zo dat de omgeving minder erkenning biedt voor het verlies daarvan. 

Hoe kunnen we deze verliesprocessen begrijpen vanuit de uitgangspunten in het werken met rouw (dag 1)? Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij hun verlieservaring en de verbinding maken naar een toekomst die er plots heel anders uitziet?  Hoe kunnen we onze eigen emoties en waarden hanteren en respecteren in het werken met deze uiteenlopende vormen van verlies?

Doorheen deze dag introduceren we enkele belangrijke concepten en bieden we theoretische handvaten in het werken met levend verlies. Verder zetten we in op het ervaringsgericht leren en laten we jullie het werken met levend verlies ontdekken met behulp van oefeningen en interactie.

Opleiders: Uschi Van den Broeck en Leen Carens


Kinderen, jongeren in rouw en verlies
Vrijdag 5 maart 2021, voormiddag

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een betekenisvolle verlieservaring rouwen ze, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen bijzondere manier. Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Hoe kunnen we ons afstemmen op hun behoeften en gepast ondersteunen?

We vertrekken vanuit de recente rouwmodellen en maken een vertaling naar de wereld van kinderen en jongeren.

Opleider: Katrien Belmans


Rouwzorg vanuit het perspectief van de zorgverstrekker & mannen en rouw 
Vrijdag 5 maart 2021, namiddag

In het eerste deel van deze module kijken we naar verlies en rouw vanuit het perspectief van de zorgverstrekker, verpleegkundige, opvoeder, begeleider, zorgkundige.

Een patiënt die je verzorgde overlijdt en je merkt dat dit gebeuren je uit evenwicht brengt, oude pijnen wakker maakt. Je ontmoet patiënten na het krijgen van een moeilijke diagnose of ander slecht nieuws. Je wordt geconfronteerd met familieleden en hun verdriet na het wegvallen van een geliefde. Je probeert er te zijn voor patiënten tijdens de laatste dagen van hun leven.
Steunen bij verlies, praten over de dood, er zijn op het moment dat het leven hard toeslaat is niet altijd evident. We gaan samen op zoek naar hoe je hierin als hulpverlener verbindend zorg kan bieden.

In het tweede luik van de namiddag staan we stil bij het thema 'mannen en rouw'. Hoe anders rouwen mannen? Hoe wordt verdriet (niet) geuit en is dat dan wel zo anders? Hoe gaan mannen om met verlieservaringen of met de rouw van hun naasten? Polariseren we hierin niet te snel en hebben mannen effectief andere noden - en dus andere zorgbehoeften- dan vrouwen? Op deze vragen trachten we samen een antwoord te vinden

Opleider: Bruno Theunissen


Zelfzorg als hulpverlener
Zaterdag 6 maart 2021

Deze dag is opgebouwd vanuit het idee dat zelf-zorg alle zorg is die een persoon besteedt aan het (h)erkennen én vervullen van eigen behoeften/noden. Maar, weten we eigenlijk wel wat onze behoeften zijn? Als hulpverlener zijn we heel goed in het zien wat anderen nodig hebben, maar hoeveel contact heb ik met mijn eigen noden? Zeker in het werken met rouw en verlies is het een must om ook zorg te dragen voor onszelf om dit bijzonder waardevolle werk te kunnen blijven doen, voor onszelf en voor anderen. We nemen vandaag tijd om dit te gaan verkennen, vanbinnen en vanbuiten.

Opleider: Marita Plas. 

Afsluiting van deze 4dagen door An Hooghe


Prijs: 565€ (niet leden), 530€ (leden)


6 DAAGSE ROUWOPLEIDING VOOR GESPREKSTHERAPEUTEN 

DEZE OPLEIDING MOET NOG OPNIEUW GEPLAND WORDEN. WELLICHT IN 2022 aangezien we in 2021 met een 2jarige opleiding beginnen. 


Theoretische kaders binnen de rouwliteratuur en de vertaling naar de gesprekstherapeutische praktijk 
In deze dagen besteden we aandacht aan betekenisvolle theoretische kaders binnen de huidige rouwliteratuur (o.a. dual process model, two track model, meaning making and reconstruction, continuing bonds, attachment, systemic, dialectic & dialogic theory, …) en vertalen deze naar de therapeutische praktijk.


Een model van verbindingen ter exploratie van de hulpvraag
In deze opleidingsdagen verdiepen we een model om te kijken naar de hulpvraag van cliënten, en de focus in de therapie. In dit model gaan we ervan uit dat ‘rouw’ op zich geen hulpvraag is, maar cliënten onze hulp zoeken wanneer ze de verbinding met zichzelf, met de overledene, met de partner of gezinsleden, en/of de bredere context verloren zijn of dreigen te verliezen. Voor gesprekstherapeuten die in de praktijk staan geven deze dagen een houvast. 

We werken in deze 6 daagse opleiding met video fragmenten, casuïstiek en oefeningen.

Opleider: An Hooghe

''Ik volgde de 5-daagse rouwopleiding en vond dit een absolute verrijking. De 5 dagen waren een perfecte mix van enkele belangrijke theoretische kaders en de vertaling naar de praktijk. In het bijzonder waardeerde ik de (micro)analyses van echte therapiesessies (op video) o.a van An zelf, van Neimeyer etc.. An bracht met veel passie voor haar vak vele inzichten bij, gestoeld op jarenlange ervaring. Dit alles in een ongedwongen sfeer en in een warm, zorgzaam kader."

'Tijdens de 5-daagse opleiding ben ik fan geworden van de rouwwereld. De ongedwongen aanpak van de opleiders bevorderde de groepscohesie en het leervermogen. Ik heb kennis mogen maken met de diversiteit van rouwwereld en ben erg geprikkeld om deze wereld verder te verkennen.'  

'An volgt de wetenschappelijke evolutie in het domein van rouw en verlies nauwgezet op. Als geen ander weet ze de vertaalslag te maken naar de dagdagelijkse praktijk. Dé grote meerwaarde van deze vijfdaagse opleiding voor mij persoonlijk is dat je een aantal brillen aangereikt krijgt waarmee je naar het individuele rouwproces van je individuele cliënt kunt kijken, aangevuld met concrete casussen. Bovendien krijg je tijdens de vijfdaagse ruim de kans om de praktijk in te duiken. Kortom, meer dan de moeite waard.'


VERDIEPENDE 1 EN 2 DAAGSE OPLEIDINGEN ROND ROUW EN VERLIES


Balanceren tussen zorg en zelfzorg bij perinataal verlies  
Er zal opnieuw een datum gepland worden

Wil u al graag uw interesse laten weten: stuur dan een mailtje naar an.hooghe@verbindinginverlies.be


Hoe kan ik als therapeut of zorgverlener passend omgaan en aanwezig zijn bij ouders die te maken hebben met verlies voor, tijdens of na de zwangerschap en bevalling?

We staan stil bij natuurlijk overlijden tijdens de zwangerschap alsook de zorg na een zwangerschapsafbreking, abortus, (herhaald) miskraam en neonataal verlies. We bieden verschillende rouwmodellen aan die helpend kunnen zijn bij perinataal verlies. We gaan op zoek naar manieren om ‘anders te luisteren’ en exploreren welke aannamens helpend kunnen zijn in de rouwzorg. Hierbij leggen we eveneens de focus op de zelfzorg van de therapeut. Tenslotte gaan we in de namiddag ervaringsgericht en verdiepend aan de slag met casus materiaal.


Voor wie?

Deze opleidingsdag is bedoeld voor hulpverleners die in de zorg in contact komen met vrouwen en koppels met perinataal verlies. In het bijzonder is deze training zinvol voor psychologen, psychotherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, rouwconsulenten, huisartsen en gynaecologen.


Opleiders: Uschi Van den Broeck en Marleen Vertommen

Technieken in rouwtherapie 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2021 

In het werken met rouw en verlies kunnen therapeutische technieken erg waardevol zijn om tot verdieping te komen van het proces. 

In deze tweedaagse werken we met verschillende technieken vanuit verschillende theoretische kaders (narratieve, dialogische, meaning making, continuing bonds, … ) en is er voldoende ruimte om deze in kleine groepjes in te oefenen.

Opleider: An Hooghe 

Prijs: 285€ (niet leden), 255€ (leden)

Inschrijvingen na 4 april: 330€ (niet leden), 295€ (leden) 

Levend Verlies  - VOLZET
Vrijdag 12 maart 2021

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een toekomstdroom,…

Elk van deze voorbeelden kan op een heel waardevolle wijze aanwezig zijn in het leven van ieder van ons. Toch is het vaak zo dat de omgeving minder erkenning biedt voor het verlies daarvan. 

Hoe kunnen we mensen ondersteunen bij hun verlieservaring en de verbinding maken naar een toekomst die er plots heel anders uitziet?  


Opleider: Leen Carens

Prijs: 167€ (niet leden), 149€ (leden)


Werken met kinderen en jongeren in rouw 
Dinsdag 27 april 2021

Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een betekenisvolle verlieservaring rouwen ze, net als volwassenen. Dit komt tot uiting op hun eigen bijzondere manier. Hoe kunnen we hun rouwreacties begrijpen? Hoe kunnen we verbinding maken met de noden van het kind ? Hoe kunnen we ouders ondersteunen in het ondersteunen van het rouwproces van hun kind ? Welke positie nemen we als hulpverlener in ? En hoe kunnen we ons afstemmen op de behoeften van het kind én deze van het gezin ?  Met deze en andere vragen en uitdagingen gaan we deze dag actief aan de slag aan de hand van video materiaal en oefeningen.

We vertrekken vanuit de recente rouwmodellen en maken dan samen de vertaling naar de bijzondere leefwereld van kinderen en jongeren.


Opleider: Katrien Belmans

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na 26 febr: 167€ (niet leden), 149€ (leden)

Rouw en verlies doorheen een narratieve bril 
Vrijdag 18 juni 2021

Het narratieve gedachtengoed, zoals ontwikkeld door Michale White en David Epston, biedt heel wat handvaten in het therapeutisch omgaan met hulpvragen die te maken hebben met rouw en verlies.  Hierbij wordt actief op zoek gegaan naar de kennis en vaardigheden die mensen zelf opbouwden doorheen de jaren en die nu ingezet kan worden om het leven verder vorm te geven in de geprefereerde richting. 

Doorheen deze dag worden enkele narratieve concepten toegelicht en ingeoefend, met behulp van beeldmateriaal of transcripten. 

Opleider: Leen Carens

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na 18 april : 167€ (niet leden), 149€ (leden)


Werken met families in palliatieve zorg

NIEUWE DATUM: x

We zien in palliatieve situaties zo vaak dat de zorg van de patiënt ook spontaan en fundamenteel uitgaat naar diegenen die hem omringen en zullen achterblijven. Dit kan niet zomaar weggewuifd worden met ‘je moet je over ons of hen geen zorgen maken’. 

Wie echt in dialoog durft gaan met ongeneeslijk zieken en hun omgeving wordt ongetwijfeld geconfronteerd met verhalen over de relaties van mensen die het leven tot dan toe geschraagd hebben. Deze verhalen vertellen soms ook over breuken en pijnlijke conflicten. De confrontatie met levensbedreigend ziek-zijn biedt groeikansen aan families. Het doet mensen beseffen dat dan te doen is wat anders voorgoed ongedaan zal blijven en zorgt ervoor dat men zich soms openstelt voor meer voldoening gevende patronen van geven en ontvangen. Er zijn mogelijkheden tot herwaardering van elkaar. 

Palliatieve zorg kan de ‘balans’ tussen familieleden weer in beweging brengen. Dit proces kan helend zijn voor diegene die achterblijven en kan preventief werken inzake complexe rouw. De systemische/contextuele benadering biedt hulpverleners mogelijkheden om deze kansen optimaal te benutten. Dialoog en verbinding zijn daarbij cruciaal. 

Volgende thema’s komen in het bijzonder aan bod: stimuleren van dialoog en erkenning en gebruik van verbindende taal, aanspreken van hulpbronnen, organiseren en begeleiden van familiebijeenkomsten, concept ‘meerzijdige partijdigheid’ en eigen zelfbewustzijn van de hulpverlener. 

De workshop omvat korte theoretische uiteenzettingen als situering maar de nadruk ligt op interactie Omwille van het interactieve karakter ligt het maximum aantal deelnemers op 15.  


Opleider: Katlijn Willems

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na x: 167€ (niet leden), 149€ (leden)


Het zelf van de hulpverlener: zelfzorg in het werken met ziekte, rouw en verlies

NIEUWE DATUM: x

Werken met verlieservaringen en de intense emoties laten ons als hulpverlener niet onberoerd en raken aan onze eigen ervaringen met verlies.

Vaak zijn het net eigen ingrijpende verlieservaringen die aan de basis liggen van onze keuze om te werken rond deze thema's en die er voor zorgen dat we goede en gevoelige hulpverleners zijn.

Als we ons als hulpverleners geraakt voelen zijn we echter vaak de laatsten om goed voor onszelf te zorgen.

Waarom is dit zo? En wat kan de hulpverlener doen om er beter en anders te zijn voor zichzelf?


Opleider: Katrien Lagrou

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na x: 167€ (niet leden), 149€ (leden)Opleiders en supervisoren:

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute. Zij werkt binnen haar privé praktijk Verbinding in Verlies (Boutersem) en tevens op Context (Centrum voor relatie en gezinstherapie, UPC KULeuven). De voorbije 20 jaar richtte zij zich voornamelijk op het klinisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. 

Uschi Vandenbroeck is klinisch psycholoog en familie- en relatietherapeut. In ‘Verbinding in Verlies’ werkt ze met individuen en koppels met verschillende verlieservaringen waaronder perinataal verlies, zelfdoding, verlies van een partner of kind en verlies van gezondheid. Ze bouwde ervaring op in het werken met existentiële thema’s en perinataal verlies in het UZ Leuven op de dienst Gynaecologie en Fertiliteit. Sinds 2005 begeleidt ze er koppels met onvervulde kinderwens en zwangerschapsverlies. Daarnaast is ze actief in het onderzoek binnen de reproductieve psychologie.

Marleen Vertommen is muzikant en rouwtherapeut actief in de groepspraktijk Verbinding in Verlies. Bij vzw Met Lege Handen, een vereniging voor en door ouders van een overleden baby, engageert ze zich als begeleider van gespreksgroepen, geeft ze lezingen en vormingen. Sinds het overlijden van haar kinderen Elise en Gommaar is omgaan met verlies een belangrijk deel van haar persoonlijke en professionele leven. Ik leef mijn leven zoekend naar een balans tussen vreugde en verdriet.

Katrien Lagrou is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog en relatie & gezinstherapeut. Ze is gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor i.o.  Ze werkt op MindBodyUnit en LEIT (LevensEindeInformatieTeam) (UPCKULeuven) en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen.  

Katlijn Willems is maatschappelijk assistent en contextueel therapeut.  Reeds meer dan 25 jaar richt zij zich als hulpverlener op rouw- en verliesverwerking. Zij heeft jarenlange ervaring in oncologische en palliatieve zorg. Zij werkt als zelfstandig trainer-consulent voor de vzw Integraal en heeft een eigen psychotherapiepraktijk verbonden aan een huisartsengroep. 

Leen Carens is klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute met specialisatie in narratieve therapie. Sinds 2000 is ze actief in de ambulante hulpverlening. Ze bouwde jarenlange ervaring op in het ondersteunen van gezinnen en koppels binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Daarna werkte ze enkele jaren in een school voor buitengewoon onderwijs waar ze tieners en jongvolwassenen begeleidde met een ernstige fysieke beperking of chronische ziekte. Momenteel is zij als studentenpsychologe verbonden aan de AP Hogeschool. Binnen Verbinding in Verlies werkt ze hoofdzakelijk met jongeren, individuen en gezinnen die te maken hebben met een vorm van levend verlies. 

Katrien Belmans is klinisch kinder- en jongerenpsychologe en relatie- en gezinstherapeute. Ze bouwde ervaring op in het (buitengewoon) onderwijs in het ondersteunen van kinderen/jongeren met een beperking én hun onderwijsnetwerk. Ze specialiseerde zich tevens in ‘afgestemd/bewust opvoeden’ én begeleidt binnen verbinding in verlies kinderen, ouders en gezinnen richting meer verbinding met zichzelf én elkaar.   
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x