Opleiding hulpverleners

Wij organiseren regelmatig opleidingen voor hulpverleners rond de thema's rouw, ziekte en verlies. 

Op onze website en Facebookpagina kan u hiervan op de hoogte blijven. 

Als lid word je als eerste op de hoogte gehouden en krijg je ook kortingen (klik hier voor meer informatie).

Op aanvraag bieden wij ook opleidingen en supervisies aan (ter plaatse of op een plaats naar keuze).

Voor meer informatie, neem gerust contact op met An Hooghe (an.hooghe@verbindinginverlies.be).


 

GEPLANDE OPLEIDINGEN IN VERBINDING IN VERLIES (Boutersem)

Alle opleidingen zijn praktijk gericht en met een groep van min 8 – max 16 deelnemers.

Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Voor diegenen die graag blijven overnachten zoeken we graag mee naar mogelijkheden in de buurt.

  

5 DAAGSE ROUWOPLEIDING IN BOUTERSEM

Theoretische kaders binnen de rouwliteratuur en de vertaling naar de therapeutische praktijk
Do 21, Vr 22 en Zat 23 nov 2019

In deze dagen besteden we aandacht aan betekenisvolle theoretische kaders binnen de huidige rouwliteratuur (o.a. dual process model, two track model, meaning making and reconstruction, continuing bonds, attachment, systemic, dialectic & dialogic theory, …) en vertalen deze naar de therapeutische praktijk.


Een model van verbindingen ter exploratie van de hulpvraag
Vr 17 en Zat 18 jan 2020

In deze opleidingsdagen verdiepen we een model om te kijken naar de hulpvraag van cliënten, en de focus in de therapie. In dit model gaan we ervan uit dat ‘rouw’ op zich geen hulpvraag is, maar cliënten onze hulp zoeken wanneer ze de verbinding met zichzelf, met de overledene, met de partner of gezinsleden, en/of de bredere context verloren zijn of dreigen te verliezen. Voor gesprekstherapeuten die in de praktijk staan geven deze dagen een houvast. 

We werken in deze 5 daagse opleiding met video fragmenten, casuïstiek en oefeningen.


Opleider: An Hooghe

Prijs: 595€ (niet leden), 535€ (leden)

Inschrijvingen na 6 oktober: 685€ (niet leden), 615€ (leden)


VERDIEPENDE 1 EN 2 DAAGSE OPLEIDINGEN ROND ROUW EN VERLIES

Rouw vanuit een systemisch kader: een relationele en dialogische benadering in de praktijk 
Vrij 14 en zat 15 febr 2020

In deze tweedaagse vertrekken we vanuit een systemisch kader. Partners en gezinsleden hebben vaak een verschillende manier van omgaan met het verlies. In de praktijk vraagt dit een relationele en dialogische benadering.

In de tweede dag richten we op het werken met koppels vanuit een Emotionally Focused Therapy approach (EFT) (Katrien Lagrou).  We staan stil bij hoe ervaringen met kwetsbaarheid in vroegere relaties met belangrijke anderen een invloed hebben op hoe we in ons verdere leven omgaan met moeilijke ervaringen en moeilijke emoties, zoals het verlies van een dierbare persoon. Een koppel dat te maken krijgt met verlies wordt extra uitgedaagd in de onderlinge afstemming en in het omgaan met verschillende rouwbelevingen. Het hechtingsperspectief helpt ons om deze dynamieken beter te begrijpen. Hoe kunnen we vervolgens als therapeut het koppel helpen om van de relatie een veilige plek te maken om de rouw te leven in verbinding.

We werken in deze dagen met video fragmenten, casuïstiek en oefeningen.


Opleiders: An Hooghe & Katrien Lagrou

Prijs: 285€ (niet leden), 255€ (leden)

Inschrijvingen na 1 dec: 328€ (niet leden), 295€ (leden)

Technieken in rouwtherapie
Vrij 13 en Zat 14 maart 2020

In het werken met rouw en verlies kunnen therapeutische technieken erg waardevol zijn om tot verdieping te komen van het proces. 

In deze tweedaagse werken we met verschillende technieken vanuit verschillende theoretische kaders (narratieve, dialogische, meaning making, continuing bonds, … ) en is er voldoende ruimte om deze in kleine groepjes in te oefenen.


Opleiders: An Hooghe en Uschi Vandenbroeck

Prijs: 285€ (niet leden), 255€ (leden)

Inschrijvingen na 1 jan: 328€ (niet leden), 295€ (leden)


Perinataal verlies
Dinsdag 31 maart  2020


Opleiders: Uschi Vandenbroeck en Marleen Vertommen

Meer informatie volgt nog

Kinderen, jongeren en rouw 
Vrijdag 6 maart 2020

Opleider: Lies Scaut 

Meer informatie volgt nogWerken met families in palliatieve zorg

Vrij 24 april 2020


We zien in palliatieve situaties zo vaak dat de zorg van de patiënt ook spontaan en fundamenteel uitgaat naar diegenen die hem omringen en zullen achterblijven. Dit kan niet zomaar weggewuifd worden met ‘je moet je over ons of hen geen zorgen maken’. 

Wie echt in dialoog durft gaan met ongeneeslijk zieken en hun omgeving wordt ongetwijfeld geconfronteerd met verhalen over de relaties van mensen die het leven tot dan toe geschraagd hebben. Deze verhalen vertellen soms ook over breuken en pijnlijke conflicten. De confrontatie met levensbedreigend ziek-zijn biedt groeikansen aan families. Het doet mensen beseffen dat dan te doen is wat anders voorgoed ongedaan zal blijven en zorgt ervoor dat men zich soms openstelt voor meer voldoening gevende patronen van geven en ontvangen. Er zijn mogelijkheden tot herwaardering van elkaar. 

Palliatieve zorg kan de ‘balans’ tussen familieleden weer in beweging brengen. Dit proces kan helend zijn voor diegene die achterblijven en kan preventief werken inzake complexe rouw. De systemische/contextuele benadering biedt hulpverleners mogelijkheden om deze kansen optimaal te benutten. Dialoog en verbinding zijn daarbij cruciaal. 

Volgende thema’s komen in het bijzonder aan bod: stimuleren van dialoog en erkenning en gebruik van verbindende taal, aanspreken van hulpbronnen, organiseren en begeleiden van familiebijeenkomsten, concept ‘meerzijdige partijdigheid’ en eigen zelfbewustzijn van de hulpverlener. 

De workshop omvat korte theoretische uiteenzettingen als situering maar de nadruk ligt op interactie Omwille van het interactieve karakter ligt het maximum aantal deelnemers op 15.  


Opleider: Katlijn Willems

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na 1 febr: 167€ (niet leden), 149€ (leden)


Het zelf van de therapeut: zelfzorg in het werken met rouw en verlies

Zat 25 april 2020

Werken met verlieservaringen en de intense emoties laten ons als therapeut niet onberoerd en raken aan onze eigen ervaringen met verlies.

Vaak zijn het net eigen ingrijpende verlieservaringen die aan de basis liggen van onze keuze om te werken als rouwtherapeut en die er voor zorgen dat we goede en gevoelige therapeuten zijn.

Als we ons als therapeuten geraakt voelen in therapie zijn we echter vaak de laatsten om goed voor onszelf te zorgen.

Waarom is dit zo? En wat kan de therapeut doen om er beter en anders te zijn voor zichzelf?


Opleider: Katrien Lagrou

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na 1 febr: 167€ (niet leden), 149€ (leden)


EXCLUSIVE GRIEF FOR GRIEF THERAPISTS, AVIGNON 

(with Phyllis Kosminsky & An Hooghe)Opleiders en supervisoren:

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute. Zij werkt binnen haar privé praktijk Verbinding in Verlies (Boutersem) en tevens op Context (Centrum voor relatie en gezinstherapie, UPC KULeuven). De voorbije 20 jaar richtte zij zich voornamelijk op het klinisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind

Uschi Vandenbroeck

Katrien Lagrou is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog en relatie & gezinstherapeut. Ze is gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor i.o.  Ze werkt op MindBodyUnit en LEIT (LevensEindeInformatieTeam) (UPCKULeuven) en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen.  

Katlijn Willems is maatschappelijk assistent en contextueel therapeut.  Reeds meer dan 25 jaar richt zij zich als hulpverlener op rouw- en verliesverwerking. Zij heeft jarenlange ervaring in oncologische en palliatieve zorg. Zij werkt als zelfstandig trainer-consulent voor de vzw Integraal en heeft een eigen psychotherapiepraktijk verbonden aan een huisartsengroep. 


Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x