Opleiding hulpverleners

Wij organiseren regelmatig opleidingen voor hulpverleners rond de thema's rouw, ziekte en verlies. 

Op onze website en Facebookpagina kan u hiervan op de hoogte blijven. 

Als lid word je als eerste op de hoogte gehouden en krijg je ook kortingen (klik hier voor meer informatie).

Op aanvraag bieden wij ook opleidingen en supervisies aan (ter plaatse of op een plaats naar keuze).


Voor meer informatie of/en inschrijving: stuur een mailtje naar An Hooghe (an.hooghe@verbindinginverlies.be).

Na deze mail kan u uw inschrijving definitief maken door het juiste bedrag te storten op naam van Verbinding in Verlies, BE 93 7512 0954 2167 met vermelding van de specifieke opleidingsdag + jouw naam. 

BIC AXABBE22


 

GEPLANDE OPLEIDINGEN IN VERBINDING IN VERLIES (Boutersem)

Alle opleidingen zijn praktijk gericht en met een groep van min 8 – max 16 deelnemers.

Dranken en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Alle opleidingen starten om 9.30u (graag goed op tijd komen voor ontvangst) en eindigen om 16.30u.


Voor diegenen die graag blijven overnachten zoeken we graag mee naar mogelijkheden in de buurt.


5 DAAGSE ROUWOPLEIDING IN BOUTERSEM - NIEUWE DATA

Theoretische kaders binnen de rouwliteratuur en de vertaling naar de therapeutische praktijk
Do 24, Vr 25 en Zat 26 sept 2020  NIEUWE DATA

In deze dagen besteden we aandacht aan betekenisvolle theoretische kaders binnen de huidige rouwliteratuur (o.a. dual process model, two track model, meaning making and reconstruction, continuing bonds, attachment, systemic, dialectic & dialogic theory, …) en vertalen deze naar de therapeutische praktijk.


Een model van verbindingen ter exploratie van de hulpvraag
Vr 20 en Zat 21 nov 2020 NIEUWE DATA

In deze opleidingsdagen verdiepen we een model om te kijken naar de hulpvraag van cliënten, en de focus in de therapie. In dit model gaan we ervan uit dat ‘rouw’ op zich geen hulpvraag is, maar cliënten onze hulp zoeken wanneer ze de verbinding met zichzelf, met de overledene, met de partner of gezinsleden, en/of de bredere context verloren zijn of dreigen te verliezen. Voor gesprekstherapeuten die in de praktijk staan geven deze dagen een houvast. 

We werken in deze 5 daagse opleiding met video fragmenten, casuïstiek en oefeningen.


Opleider: An Hooghe

Prijs: 595€ (niet leden), 535€ (leden)

Inschrijvingen na 24 juli: 685€ (niet leden), 615€ (leden)

''Ik volgde de 5-daagse rouwopleiding en vond dit een absolute verrijking. De 5 dagen waren een perfecte mix van enkele belangrijke theoretische kaders en de vertaling naar de praktijk. In het bijzonder waardeerde ik de (micro)analyses van echte therapiesessies (op video) o.a van An zelf, van Neimeyer etc.. An bracht met veel passie voor haar vak vele inzichten bij, gestoeld op jarenlange ervaring. Dit alles in een ongedwongen sfeer en in een warm, zorgzaam kader."

'Tijdens de 5-daagse opleiding ben ik fan geworden van de rouwwereld. De ongedwongen aanpak van de opleiders bevorderde de groepscohesie en het leervermogen. Ik heb kennis mogen maken met de diversiteit van rouwwereld en ben erg geprikkeld om deze wereld verder te verkennen.'  

'An volgt de wetenschappelijke evolutie in het domein van rouw en verlies nauwgezet op. Als geen ander weet ze de vertaalslag te maken naar de dagdagelijkse praktijk. Dé grote meerwaarde van deze vijfdaagse opleiding voor mij persoonlijk is dat je een aantal brillen aangereikt krijgt waarmee je naar het individuele rouwproces van je individuele cliënt kunt kijken, aangevuld met concrete casussen. Bovendien krijg je tijdens de vijfdaagse ruim de kans om de praktijk in te duiken. Kortom, meer dan de moeite waard.'


VERDIEPENDE 1 EN 2 DAAGSE OPLEIDINGEN ROND ROUW EN VERLIES

Rouw vanuit een systemisch kader: een relationele en dialogische benadering in de praktijk 
Vrij 14 febr 2020 

In deze opleidingsdag vertrekken we vanuit een systemisch kader. Partners en gezinsleden hebben vaak een verschillende manier van omgaan met het verlies. In de praktijk vraagt dit een relationele en dialogische benadering.

We werken in deze dagen met video fragmenten, casuïstiek en oefeningen.


Opleider: An Hooghe 

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Technieken in rouwtherapie
Vrij 13 en Zat 14 maart 2020

In het werken met rouw en verlies kunnen therapeutische technieken erg waardevol zijn om tot verdieping te komen van het proces. 

In deze tweedaagse werken we met verschillende technieken vanuit verschillende theoretische kaders (narratieve, dialogische, meaning making, continuing bonds, … ) en is er voldoende ruimte om deze in kleine groepjes in te oefenen.


Opleiders: An Hooghe en Uschi Van den Broeck

Prijs: 285€ (niet leden), 255€ (leden)

Balanceren tussen zorg en zelfzorg bij perinataal verlies  - VOLZET
Dinsdag 31 maart  2020  - 
NIEUWE DATUM: Dinsdag 6 oktober 2020

Hoe kan ik als therapeut of zorgverlener passend omgaan en aanwezig zijn bij ouders die te maken hebben met verlies voor, tijdens of na de zwangerschap en bevalling?

We staan stil bij natuurlijk overlijden tijdens de zwangerschap alsook de zorg na een zwangerschapsafbreking, abortus, (herhaald) miskraam en neonataal verlies. We bieden verschillende rouwmodellen aan die helpend kunnen zijn bij perinataal verlies. We gaan op zoek naar manieren om ‘anders te luisteren’ en exploreren welke aannamens helpend kunnen zijn in de rouwzorg. Hierbij leggen we eveneens de focus op de zelfzorg van de therapeut. Tenslotte gaan we in de namiddag ervaringsgericht en verdiepend aan de slag met casus materiaal.


Voor wie?

Deze opleidingsdag is bedoeld voor hulpverleners die in de zorg in contact komen met vrouwen en koppels met perinataal verlies. In het bijzonder is deze training zinvol voor psychologen, psychotherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, rouwconsulenten, huisartsen en gynaecologen.


Opleiders: Uschi Van den Broeck en Marleen Vertommen

Prijs: 145€ (niet leden), 130€ (leden)

Inschrijvingen na 6 aug: 167€ (niet leden), 149€ (leden)

Kinderen, jongeren en rouw 
Vrijdag 6 maart 2020

Waar men vroeger kinderen vaak weg hield van overlijdens en afscheid, is er de laatste jaren gelukkig verandering op gang gekomen waardoor kinderen en jongeren nu wel gezien worden in hun rouwproces.

Kinderen hebben recht om vragen te stellen, afscheid te nemen, actief deel te nemen aan de afscheidsviering enz. Het helpt hen niet om hen hier van af te schermen want dan duiken ze in hun fantasie waarbij hun eigen verhalen vaak gruwelijker zijn dan de werkelijkheid.

Hoe leg je aan kinderen uit wat de dood is? Waarom mensen doodgaan? Hoe het voelt om dood te gaan? Wat er gebeurt bij het afscheid, de begrafenis en een crematie? Hoe ze zich mogen voelen? Wie er voor hen gaat zorgen als papa of mama er niet meer zijn? Waar hun broertje of zusje nu is? Allemaal concrete vragen die je van kinderen mag verwachten.

Tijdens deze opleiding krijg je allerlei handvaten aangereikt om toe te  treden in de leefwereld van kinderen. Samen gaan we op stap in het labyrint van kinderen en rouw. Tevens staan we stil bij wat normale reacties van kinderen zijn en wanneer er sprake is van gecompliceerde rouw.

Er wordt gebruik gemaakt van relevante rouwtechnieken en materialen om al dan niet woordelijk in gesprek te gaan met kinderen ( speltherapie, creatieve werkvormen, het gebruik van verhalen, tekenen, knutselen, post traumatic play enz.)

Kortom, een dag vol magie en fantasie! Want dat is wat je nodig hebt in het werken met kinderen.

Opleider: Lies Scaut

Prijs: 167€ (niet leden), 149€ (leden)Werken met families in palliatieve zorg

Vrij 24 april 2020
Nog maar enkele plaatsen

We zien in palliatieve situaties zo vaak dat de zorg van de patiënt ook spontaan en fundamenteel uitgaat naar diegenen die hem omringen en zullen achterblijven. Dit kan niet zomaar weggewuifd worden met ‘je moet je over ons of hen geen zorgen maken’. 

Wie echt in dialoog durft gaan met ongeneeslijk zieken en hun omgeving wordt ongetwijfeld geconfronteerd met verhalen over de relaties van mensen die het leven tot dan toe geschraagd hebben. Deze verhalen vertellen soms ook over breuken en pijnlijke conflicten. De confrontatie met levensbedreigend ziek-zijn biedt groeikansen aan families. Het doet mensen beseffen dat dan te doen is wat anders voorgoed ongedaan zal blijven en zorgt ervoor dat men zich soms openstelt voor meer voldoening gevende patronen van geven en ontvangen. Er zijn mogelijkheden tot herwaardering van elkaar. 

Palliatieve zorg kan de ‘balans’ tussen familieleden weer in beweging brengen. Dit proces kan helend zijn voor diegene die achterblijven en kan preventief werken inzake complexe rouw. De systemische/contextuele benadering biedt hulpverleners mogelijkheden om deze kansen optimaal te benutten. Dialoog en verbinding zijn daarbij cruciaal. 

Volgende thema’s komen in het bijzonder aan bod: stimuleren van dialoog en erkenning en gebruik van verbindende taal, aanspreken van hulpbronnen, organiseren en begeleiden van familiebijeenkomsten, concept ‘meerzijdige partijdigheid’ en eigen zelfbewustzijn van de hulpverlener. 

De workshop omvat korte theoretische uiteenzettingen als situering maar de nadruk ligt op interactie Omwille van het interactieve karakter ligt het maximum aantal deelnemers op 15.  


Opleider: Katlijn Willems

Prijs:  167€ (niet leden), 149€ (leden)


Het zelf van de hulpverlener: zelfzorg in het werken met ziekte, rouw en verlies

Zat 25 april 2020  
Nog maar enkele plaatsen

Werken met verlieservaringen en de intense emoties laten ons als hulpverlener niet onberoerd en raken aan onze eigen ervaringen met verlies.

Vaak zijn het net eigen ingrijpende verlieservaringen die aan de basis liggen van onze keuze om te werken rond deze thema's en die er voor zorgen dat we goede en gevoelige hulpverleners zijn.

Als we ons als hulpverleners geraakt voelen zijn we echter vaak de laatsten om goed voor onszelf te zorgen.

Waarom is dit zo? En wat kan de hulpverlener doen om er beter en anders te zijn voor zichzelf?


Opleider: Katrien Lagrou

Prijs:  167€ (niet leden), 149€ (leden)EXCLUSIVE GRIEF FOR GRIEF THERAPISTS, AVIGNON 

(with Phyllis Kosminsky & An Hooghe)  NOG 1 PLAATS BESCHIKBAAROpleiders en supervisoren:

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute. Zij werkt binnen haar privé praktijk Verbinding in Verlies (Boutersem) en tevens op Context (Centrum voor relatie en gezinstherapie, UPC KULeuven). De voorbije 20 jaar richtte zij zich voornamelijk op het klinisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind (KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. 

Uschi Vandenbroeck is klinisch psycholoog en familie- en relatietherapeut. In ‘Verbinding in Verlies’ werkt ze met individuen en koppels met verschillende verlieservaringen waaronder perinataal verlies, zelfdoding, verlies van een partner of kind en verlies van gezondheid. Ze bouwde ervaring op in het werken met existentiële thema’s en perinataal verlies in het UZ Leuven op de dienst Gynaecologie en Fertiliteit. Sinds 2005 begeleidt ze er koppels met onvervulde kinderwens en zwangerschapsverlies. Daarnaast is ze actief in het onderzoek binnen de reproductieve psychologie.

Marleen Vertommen is muzikant en rouwtherapeut actief in de groepspraktijk Verbinding in Verlies. Bij vzw Met Lege Handen, een vereniging voor en door ouders van een overleden baby, engageert ze zich als begeleider van gespreksgroepen, geeft ze lezingen en vormingen. Sinds het overlijden van haar kinderen Elise en Gommaar is omgaan met verlies een belangrijk deel van haar persoonlijke en professionele leven. Ik leef mijn leven zoekend naar een balans tussen vreugde en verdriet.

Lies Scaut is maatschappelijk assistent, relatie-en gezinstherapeut en hypnosedeskundige gespecialiseerd in rouw en trauma. Als rouwdeskundige is zij faculty member van het Portland Institute for Loss and Transition en behaalde zij het 'Certificate in Grief as Meaning Reconstruction'. Zij ontwikkelde zelf verschillende creatieve rouwtechnieken in het werken met kinderen, gezinnen en scholen. Lies heeft meer dan tien jaar terreinervaring in crisis- en rampenopvang op scholen en in organisaties en heeft meerdere boeken gepubliceerd over rouw. Als docent is verbonden aan verschillende hogescholen in België en geeft zij training in binnen-en buitenland

Katrien Lagrou is maatschappelijk assistent, klinisch psycholoog en relatie & gezinstherapeut. Ze is gecertificeerd EFT-therapeut en EFT supervisor i.o.  Ze werkt op MindBodyUnit en LEIT (LevensEindeInformatieTeam) (UPCKULeuven) en ze heeft een eigen praktijk voor relatietherapie en rouwtherapie nabij Mechelen.  

Katlijn Willems is maatschappelijk assistent en contextueel therapeut.  Reeds meer dan 25 jaar richt zij zich als hulpverlener op rouw- en verliesverwerking. Zij heeft jarenlange ervaring in oncologische en palliatieve zorg. Zij werkt als zelfstandig trainer-consulent voor de vzw Integraal en heeft een eigen psychotherapiepraktijk verbonden aan een huisartsengroep. Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x