Lidmaatschap: community

In deze Corona tijden is de community actiever dan ooit om hulpverleners met elkaar in contact te brengen - elkaar te ondersteunen en te inspireren. Alle leden hebben toegang tot een literatuurlijst met corona gerelateerde artikels (zowel nationaal, internationaal, voor een breed publiek/ onderzoek/ therapeutische literatuur). Daarnaast organiseren we nu ook op heel frequente tijdstippen ONLINE DIALOGEN met de community leden over allerlei thema's. Meer informatie over deze online dialogen 

Beste collega,

De voorbije jaren groeit de interesse en passie in het werken met rouw en verlies bij vele hulpverleners. Het is goed te merken dat we met velen zijn die allemaal een kwalitatief aanbod willen doen naar al diegenen die met verlies geconfronteerd worden. Een aanbod vanuit verschillende disciplines met eigen denkkaders en verschillende ingangspoorten. 

De vraag naar begeleidingen en therapieën is groot bij velen, en we merken dan ook een steeds groter wordende vraag naar kwalitatieve opleidingen (gebaseerd op recente wetenschappelijk onderbouwde kennis, vernieuwde rouwtheorieën en -modellen).   

Collega's uit Vlaanderen en Nederland contacteren ons vaak met vragen naar opleidingen, alsook naar mogelijkheden voor intervisie en supervisie groepen, wetenschappelijke artikels, enz. 

Door het versnipperde landschap binnen het aanbod van rouw en verlies is er een duidelijke nood aan wegwijzers (Waar vinden we goede zorg? Wat wordt er zoal aangeboden?) én ook de nood bij hulpverleners aan een steunend netwerk van collega's met gelijkaardige interesses, vragen en goesting om bij te leren.  

Als kennis- en expertisecentrum willen wij hier een antwoord op bieden in de vorm van een community voor alle hulpverleners die werken met rouw en verlies. Iedereen is welkom om aan te sluiten.  

Een aanbod dat tegemoet komt aan twee kernovertuigingen:

 • Een lerende community: Als (rouw)therapeut dien je jezelf voortdurend bij te scholen om degelijke zorg te kunnen bieden aan je cliënten.  Het belang hiervan zal in de toekomst ook steeds meer benadrukt en vereist worden. Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) lees je bijvoorbeeld: “In de toekomst zal je deze bekwaamheid ook verder moeten aantonen in een portfolio via bv permanente vorming”.  In Nederland is dit al lang een feit. Wij willen alvast een platform bieden waar kennis en expertise gedeeld en verder uitgebouwd kan worden.
 • Een steunende community: Als (rouw)therapeut is het belangrijk om verbonden te blijven met andere collega’s, ingebed in een steunend netwerk. Hierin is ook het thema ‘zelfzorg’ van groot belang. Om dit werk te kunnen blijven doen met hart en ziel is namelijk ook de zorg voor onze eigen persoon cruciaal.

Dit aanbod is er zowel voor jonge therapeuten die met rouw en verlies werken, als voor meer ervaren therapeuten.

Om lid te worden van deze community zullen we werken met een jaarabonnement van 195 euro/jaar. Dit geeft heel wat voordelen en kortingen op verschillende onderdelen van ons aanbod. (Opmerking: een deel van deze inkomsten zal gebruikt worden om initiatieven zoals lotgenotengroepen voor rouwenden te helpen financieren).

We delen het aanbod binnen dit jaarabonnement op in 3 categorieën:

 • Voor alle leden inbegrepen in het jaarabonnement
 • Extra aanbod: voor leden met een minimum ervaring en opleiding in rouw
 • Voor alle leden (extra betalend)

I: VOOR ALLE LEDEN INBEGREPEN IN HET JAARABONNEMENT:

NIEUW: ONLINE DIALOGEN  (klik door voor meer informatie en agenda)

In deze vreemde corona tijden kunnen we het initiële doel van de community nu heel erg inzetten: een verbindend netwerk waar we kennis en expertise met elkaar kunnen delen, én elkaar ook kunnen opzoeken als steun. 

Daarom organiseren we nu ONLINE DIALOGEN voor de community leden. 

Deze dialogen, in de vorm van online Zoom gesprekken, kunnen allerlei inhouden omvatten. Samen kan er gesproken en nagedacht worden rond allerlei thema's, of kan het gewoon een kennismaking zijn met collega's die met hetzelfde werk bezig zijn of gelijkaardige passies delen. 


GESLOTEN FACEBOOK GROEP: het delen van kennis en aanbod en het creëren van intervisiegroepen

Je kan aansluiten bij een gesloten Facebook groep van alle leden.

Hierop zullen de volgende dingen gedeeld worden:

 • Onze activiteiten en opleidingen
 • Jouw aanbod van activiteiten en opleidingen. Je kan dit aan ons doorgeven en wij zetten het voor jou op deze FB pagina voor andere therapeuten die lid zijn
 • Een agenda met de oplijsting van wat er allemaal aangeboden wordt voor hulpverleners en cliënten. Hiermee heb je dan een overzicht voor cliënten (initiatieven die er bestaan) en voor jezelf (opleidingen die er aangeboden worden). 
 • Nieuwtjes zoals nieuwe boeken, theater voorstellingen, films en dingen die op sociale media verschijnen rond rouw, enz…
 • Aankondiging van de artikels die we op de Dropbox zetten (zie puntje 2)
 • Uitnodigingen voor intervisiegroepen met leden uit dezelfde omgeving, en/ of met leden met gemeenschappelijke professionele interesses
 • Initiatieven tot leesgroepjes
 • En uiteraard is er ook ruimte om jouw professionele vragen of interesses te posten


Een belangrijke meerwaarde van deze Facebook groep gaat over het creëren van intervisiegroepen van therapeuten die met rouw werken. Bij velen horen wij het verlangen om in een netwerk terecht te komen van collega’s waarmee bijvoorbeeld casussen kunnen besproken worden. Wij willen deze Facebook pagina dan ook gebruiken als een medium om hierin initiatieven te nemen: intervisiegroepen met leden uit dezelfde omgeving, en/ of met leden met gemeenschappelijke professionele interesses. Dit kunnen intervisie groepen zijn mét of zonder onze collega’s uit Verbinding in Verlies. Deze intervisiegroepen kunnen plaats vinden in Boutersem (voor de locatie betaalt u dan 50€) of op een andere locatie (aangeboden door een van de leden).

Op termijn kunnen er zo mogelijks ‘vaste’ groepjes ontstaan waarin er in vertrouwen en veiligheid samengewerkt kan worden rond allerlei thema’s en casuïstiek.  DROPBOX WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELS: blijf up to date en word geïnspireerd… 

We maken een Dropbox aan waar we zeer regelmatig een interessant en/of nieuw wetenschappelijk artikel in delen. Het nieuwste onderzoek en boeiende recente literatuur zodat je op de hoogte blijft van cutting edge research & literatuur. De meeste aandacht hierbij gaat naar artikels die ook een klinische relevantie hebben voor therapeuten in de psychotherapeutische praktijk.BE THE FIRST TO KNOW: als eerste op de hoogte van ons aanbod en dat van anderen…

Je wordt als eerste op de hoogte gebracht van al onze initiatieven en opleidingen waarvoor je kan inschrijven. Voor al onze initiatieven zijn er prijzen voor leden en niet-leden (zie verder).

Op de agenda die we op de Facebook pagina zullen aanmaken kan je ook zien welke andere activiteiten er georganiseerd worden, voor jezelf of voor jouw cliënten.  GRATIS AANWEZIGHEID OP BRUNCH: een kans…  

Regelmatig organiseren wij een brunch voor rouwenden op zondagvoormiddag. Hiermee wordt op een heel laagdrempelige manier een aanbod gedaan naar rouwenden: een ongedwongen ontmoeting in een ontspannen en gezellige sfeer. Rond een tafel, zonder schroom vertellen, met respect luisterend naar anderen die gelijkaardige emoties hebben beleefd en nog beleven.

De ‘rouwenden’ betalen hiervoor 35 €. Indien je graag met iemand van jouw cliënten meekomt kan dit zonder hier zelf voor te betalen. Het zijn zonder twijfel boeiende en inspirerende uren voor jezelf én voor jouw cliënten. Uiteraard kan er slechts een beperkt aantal therapeuten deelnemen.TOEGANG TOT VERWIJSLIJST: een hulp in het goed kunnen verwijzen… 

Om mensen goed te kunnen doorverwijzen buiten jouw eigen regio maken wij een verwijslijst op met ervaren ‘rouw’therapeuten (die een bijkomende opleiding hebben rond rouw en verlies). (Zie verder). Deze verwijslijst zal up-to-date gehouden worden met informatie over deze therapeuten. Alle leden kunnen hier gebruik van maken om deze te raadplegen.

(Opmerking: De voorbije jaren is dit iets waar er toch heel wat moeilijkheden rond zijn geweest: Naar wie kunnen we doorverwijzen die écht ervaring heeft in het werken met rouw? Als je op sites als ‘vind een psycholoog’, ‘vind een therapeut’… rouw intypt als specialisatie dan blijkt dat bijna bij alle therapeuten een specialisatie te zijn. Door jarenlange samenwerkingen en opleidingen weten wij echter dat dit natuurlijk toch een specifieke ervaring en opleiding vraagt.)KORTINGEN VOOR LEDEN OP… 

1. Supervisiegroepen - reeksen

2. Opleidingen in onze praktijk

3. Huur van onze praktijkruimte voor eigen initiatieven


II. Extra aanbod: Voor leden met een uitgebreide ervaring/ opleiding in rouw:

Dit deel van het aanbod is beperkt tot therapeuten met een minimum ervaring van 5 jaar klinische praktijk met rouwenden én kunnen aantonen dat ze een degelijke opleiding rond rouw en verlies volgden, bv een jaaropleiding rouwtherapie (minimum 5d), deelname aan 4d met Neimeyer, deelname aan een week rouwopleiding in Avignon,…  

Deze voorwaarden willen wij stellen om de kwaliteit van de doorverwijslijst en het geven van eigen opleidingen te kunnen ondersteunen.


Lijst voor verwijzingen

We maken een intern document met een lijst van professionelen die ervaring hebben in het werken met rouw en verlies. We maken een onderverdeling in België/ Nederland, per provincie en specifieke expertise/werkdomein (individuele therapie, relatie & gezinstherapie, trauma, EMDR, … ) Hiervoor kan je een beschrijving geven van jezelf, een foto en locatie waar je werkt.

Alle leden zullen deze lijst kunnen raadplegen (zie puntje 7),

In ons centrum worden er zeer regelmatig vragen gesteld voor therapeuten die met rouw werken buiten onze regio. 


NIEUW: 

Omdat we ook wel heel wat vragen krijgen van verwijzers naar andere locaties hebben we ook beslist om op onze website de namen en contactgegevens weer te geven van gesprekstherapeuten die aan deze minimumvoorwaarden tegemoet komen én hulpverleners met een ander soort aanbod (lichaamstherapeuten, ritueelbegeleiders, creatieve therapeuten, begrafenisondernemers, ... )Mogelijkheid om in onze praktijk zelf een opleiding te organiseren

Als lid van deze community kan je ook zelf een aanvraag doen om in onze praktijk een opleiding te organiseren. Wij bieden ondersteuning en mede organisatie waar we kunnen.  De concrete details kan je opvragen en met ons over in dialoog gaan.III. Extra mogelijkheden voor alle leden (betalend):


Individuele supervisie

Je kan in onze praktijk ook een afspraak maken voor individuele supervisie bij An Hooghe, Uschi Van den Broeck, Vero Merlevede of Leen Carens). Hiervoor betaal je 150€ voor anderhalf uur en krijg je uiteraard een factuur.Consulting sessies 

Indien je vastloopt met een cliënt/koppel/gezin in een rouwbegeleiding kan je met deze mensen meekomen voor een eenmalige consulting sessie in onze praktijk. Hiervoor betalen de cliënten 70euro aan de therapeut in ons centrum. Jijzelf wordt gewoonlijk niet betaald door uw cliënt (tenzij jullie dit onderling anders afspreken). Na het gesprek (1u) kunnen we nog kort nabespreken. Indien er nood is aan een langer overleg hierover betaal je de prijs van een individuele supervisie voor anderhalf uur.Begeleiding bij wetenschappelijk onderzoek

Plan of doe je wetenschappelijk onderzoek en heb je hier graag wat hulp bij? Dit kan bij An Hooghe (PhD in kwalitatief onderzoek) en Uschi Van den Broeck (PhD in kwantitatief onderzoek). Hiervoor gelden dezelfde prijzen als de individuele supervisies.Praktisch

Om lid te worden van deze community zullen we werken met een jaarabonnement van 195 euro/jaar.  Dit jaar loopt van 1 nov 2019 - 1 nov 2020. Schrijft u in na 1 mei 2020 dan betaalt u 95€ tot 1 nov 2020.

Ook als vereniging bent u zeker welkom om aan te sluiten. Voor verenigingen geldt dit abonnement 2 jaar, tot 1 nov 2021. 

Inschrijven gebeurt door betaling op rekeningnummer BE 93 7512 0954 2167 op naam van Verbinding in Verlies, met mededeling ‘Jaarabonnement + naam’. (IBAN: ARSP BE 22)

Zodra wij jouw betaling ontvangen zullen we je zo snel mogelijk toevoegen aan de Facebookgroep + toegang verlenen tot de Dropbox. Jouw abonnement begint pas te lopen van zodra deze zaken in orde zijn.

Wil je toegang hebben tot het Extra Aanbod voor ervaren therapeuten, stuur dan een mailtje naar an.hooghe@verbindinginverlies.be om jouw expertise en opleiding weer te geven.

 

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x