Ils Mattheussen

Ik werd in 1981 geboren en maakte deel uit van een gezin met 6 kinderen. Een oudere zus en vier jongere broers. Een fijne bende bijeen. Ik wist al op jonge leeftijd dat ik graag psychologe wilde worden.

Toen ik 18 jaar was, overleed mijn moeder aan kanker. Ik werd op een harde wijze geconfronteerd met verlies en rouw. Ik merkte al snel dat mijn rouwproces anders verliep dan hoe een rouwproces hoorde te verlopen (zo vertelden anderen mij). Het was mijn eigen, individuele proces dat ik beleefde in verbinding met de andere leden van mijn gezin en de omgeving waarin ik leefde. Deze gebeurtenis versterkte mijn keuze om psychologie te gaan studeren en ook mijn interesse voor het thema rouw en verlies.

Ik specialiseerde me aanvankelijk in thema’s als “ouder worden”, “dementie en jongdementie”. Ik heb 10 jaar ervaring opgebouwd in het werken met ouderen, personen met dementie en met hun mantelzorgers. 

Daarna ben ik me meer en meer beginnen te verdiepen in het therapeutisch werken rond verlies en rouw. Ik startte als zelfstandig psychologe en begeleidde personen die geconfronteerd werden met verlies en rouw door ziekte of door een beperking, verlies door een verminderd functioneren, rouw om een naaste die aan dementie lijdt, verlies en rouw door overlijden van een partner/ouder/…

Sinds twee jaar werk ik voor Kom op tegen Kanker als Projectcoördinator Zorg. De kennis en ervaringen die ik daar op doe, betekenen zeker een meerwaarde voor mijn begeleidingen.

Een aantal mensen hebben mij ondersteund, geïnspireerd tijdens moeilijke momenten in mijn leven. Ze hebben een verschil voor me gemaakt. Ze hebben samen met mij gezocht naar een manier om met het verlies om te gaan, om betekenis te geven aan wat er gebeurde in mijn leven.

Ik hoop dat ik dit voor mijn cliënten ook kan betekenen. Ik wil graag samen, op een open manier, op weg gaan en zoeken naar wat werkt voor jou.

Mijn professioneel leven tracht ik zo goed mogelijk te combineren met mijn gezinsleven. Samen genieten van fijne momenten met mijn partner, twee kindjes en 3 pluskindjes staan hoog op mijn prioriteitenlijstje.

Ik ben geregistreerd als erkend psychologe bij de Psychologencommissie en aangesloten bij de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

Publicaties:

Wegwijs in dementie op jonge leeftijd, Lannoo Campus

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x