11 oktober: Ontdek de betekenis van Verbinding in Verlies


Ook zonder inschrijving bent u van harte welkom om binnen te lopen (zonder garantie van catering of plaats tijdens de lezingen).

Ontdek de betekenis van Verbinding in Verlies- 11 oktober 2019

Verbinding in verlies bestaat 1 jaar. Ondertussen zijn we gegroeid tot een vast enthousiast team van 14 therapeuten, met een multidisciplinaire aanpak.

Om dit te vieren nodigen we geïnteresseerden graag uit voor een boeiende namiddag en avond vol lezingen. We geven hierbij een inkijk in het aanbod en de werking binnen onze praktijk.

In onderstaand programma krijgt u een overzicht, waarbij u de hele namiddag en/ of avond aanwezig kan zijn, of enkel langskomt op een bepaald tijdstip volgens uw interesse. De deuren gaan dicht als een lezing start. Op dat moment bieden we in andere ruimtes van de praktijk een alternatief programma aan waar u vrij binnen en buiten kan lopen.


PROGRAMMA (LEZINGEN):

15u: Verlies en rouw: onze uitgangspunten (An Hooghe)

Verlies en rouw is eigen aan het menselijk bestaan. De betekenis van elk verlies, en dus ook de impact ervan en de manier waarop men ermee om gaat, is verschillend voor iedereen. Na een betekenisvol verlies dreigt men soms ook de verbinding met zichzelf of met anderen te verliezen. Lotgenotencontact of professionele begeleiding kan dan steunend of aangewezen zijn. We starten deze lezingenreeks met de uitgangspunten van waaruit wij binnen ons multidisciplinair team kijken én werken met verlies en rouw.

15.30u: : Ook dit is verlies... (Dagmar Sels & Leen Carens)

Ook ander verlies dan het verlies door overlijden van een dierbare kan ingrijpend zijn op verschillende levensdomeinen. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van een huisdier, verlies van gezondheid, verlies van een relatie, maar ook van een toekomstdroom,…

Elk van deze voorbeelden kan op een heel waardevolle wijze aanwezig zijn in het leven van ieder van ons. Toch is het vaak zo dat de omgeving minder erkenning biedt voor het verlies daarvan. Verwachtingen vanuit de samenleving geven aan over wat en hoe gerouwd kan worden. In deze lezing staan we stil bij dit verlies en het verdriet dat ermee gepaard kan gaan.

16u: PAUZE (met drankje)

16.30u: Kinderen en jongeren in rouw (Tine Vandersanden, Bruno Theunissen, Katrien Belmans en Anje Claeys)

Kinderen rouwen op een bijzondere manier. Ze drukken zich graag spelenderwijs of op een creatieve manier uit. In onze praktijk is er een rouwatelier dat ingericht is om creatief aan de slag te gaan met wat er leeft. In deze lezing krijg je te zien hoe dat in zijn werk gaat. Daarnaast willen we ook stilstaan bij de impact van een verlies op het gezinsleven. Wanneer een gezin rouwt, na het overlijden van een gezinslid of een familielid, komen de unieke rouwprocessen van volwassene(n) en kind(eren) samen. Hoe kan er ruimte gemaakt worden voor het rouwproces van ieder gezinslid, voor de unieke, (leeftijds)specifieke manier van rouwen? En hoe kunnen de gezinsleden hierin verbinding maken?

17.00u: Perinataal verlies (Marleen Vertommen & Uschi Vandenbroeck)

Een baby verliezen tijdens de zwangerschap of rond de geboorte is vaak een stil verdriet. Het is rouwen voor alles-wat-nog-moest-komen, een toekomst zo gewenst en vol dromen, een onzichtbaar verlies. Ouders zoeken hun weg met de vragen “Hoe kan ik rouwen om een kindje dat ik nog niet heb leren kennen?”, “Hoe kunnen we onze omgeving uitnodigen om mee te rouwen?”, “Hoe moeten we nu verder met ons leven met dit verdriet?”. Partners kunnen dit verlies heel anders ervaren – de moeder die de baby in haar buik heeft gedragen, de vader die aan de zijlijn moest volgen. Familie en vrienden willen helpen, maar hoe kan je verbondenheid vinden bij elkaar als er zo weinig woorden, herinneringen en rituelen zijn om te delen? In deze lezing staan we stil bij de verschillende facetten van een begeleidingstraject en hoe we ruimte maken voor het verdriet, de kinder- en gezinswens, uniek en toch samen rouwen, moeilijke keuzes maken rond kinderwens en zwangerschap en hoe deze gebeurtenissen in je leven te integreren.

17.30u: Rouw bij zelfdoding (Vero Merlevede & Uschi Vandenbroeck)

Na een zelfdoding maken nabestaanden een ingrijpend en intens rouwproces door. Dit schokkende en vaak onverwachte verlies roept heel wat tegenstrijdige gevoelens op: verdriet, angst, ongeloof, verwarring, boosheid, schuldgevoel, opluchting,… Plots lijkt niets meer hetzelfde en duiken er nogal eens gevoelens op van schaamte en zelfverwijt. Er blijven heel veel vragen onbeantwoord en er is vaak geen mogelijkheid om afscheid te nemen.

In het therapeutische proces staan we stil bij al deze facetten in je proces en zoeken we (op soms creatieve) manieren (verbaal, creatief, lichaamsgericht) om opnieuw, op een andere manier, verbinding te vinden met de overledene. We werken tot het verhaal ‘rond’ is…

18u PAUZE (met drankje)

18.30u: Het professioneel leven na verlies (An Hooghe, Lisa Asnong Lopes. Gast: Nils Van Uffelen)

De impact van het verlies van een geliefde op de professionele loopbaan is voor velen groot. Men is niet meer dezelfde persoon als voordien. Een zoektocht op vele niveaus dringt zich vaak op. “Ga ik terug aan het werk?”, “Op dezelfde plek?”, “Wil ik dit werk nog doen?”, “Voelt waar ik voordien mee bezig was  voor mij nu nog zinvol aan?”,… Deze lezing gaat over de zoektocht in het professionele leven na verlies en het unieke proces dat iedere persoon hierin moet gaan. 

19u De impact van rouw en verlies op de partnerrelatie (Leen Carens, Sofie Dejongh)

Wanneer een koppel te maken krijgt met een ingrijpend verlies, heeft dat onvermijdelijk ook een impact op de partnerrelatie. Twee mensen getroffen door een zelfde verdriet kunnen dit heel anders ervaren. Ze rouwen ieder op hun eigen manier, en erover spreken met elkaar is vaak complex. Toch kan de partnerrelatie een belangrijke bron van steun en troost zijn. Hoe kunnen koppels die getroffen worden door verlies in verbinding blijven? In deze lezing staan we stil bij het omgaan met rouw en verlies in de partnerrelatie en hoe we daar in onze praktijk ruimte voor maken.

19.30u BROODJES

20.30u: Rouwen met anderen: van lotgenotencontact tot therapiegroepen (An & Katrien Hooghe, Dagmar Sels)

Rouwen doe je niet alleen. Hierin heb je ook de omgeving nodig. Anderen die ook een verlies hebben meegemaakt zijn vaak vanuit hun eigen ervaringen een grote meerwaarde voor het eigen proces. Erkenning en herkenning door anderen. In deze lezing maak je kennis met ons groepsaanbod: van brunches, weekends en reizen, tot een onderbouwd groepstraject van 12 weken. 

21u: Sofa gesprek: wat je altijd al wilde weten van de (rouw)therapeut (moderator: Marleen Vertommen, in gesprek met alle teamleden)

Aansluitend: RECEPTIE


DOORLOPEND PROGRAMMA 

Creatief werken met rouw (Anje Claeys & Gonda Cleynhens)

Anje Claeys, creatief compagnon: ‘Laat het hoofd even landen in je handen', een slogan die het werk van Anje Claeys met rouwenden mooi illustreert. Niet alle rouwenden hebben de behoefte om te praten over hun verlies. In zo'n geval kan het helend zijn je uit te drukken met behulp van woord en beeld. Anje Claeys begeleidt rouwenden en zoekenden vanuit haar kunstenaarsschap. In co-creatie met rouwenden creëert ze kunstwerken, memoboxen en krachtobjecten. Ook begeleidt ze rituelen. Dit doet ze voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Gonda Cleynhens, beeldend kunstenaar: “Kunst resoneert in verbinding. Ze is er voor iedereen. Ze beweegt. Ik kies er voor om vandaag aanwezig te zijn zonder aanwezig te zijn. In de afwezigheid resoneert ook de aanwezigheid. In ieder moment voegen oneindig veel variabelen zich samen. ‘Subtiel’ en ‘spontaan’ zijn daarin sleutelwoorden. Die ontelbare variabelen ontstaan mede vanuit de verbinding en de relatie met mijn zoon Maarten. Ze vormen een balans tussen ervaren en intuïtie, tussen hart en hoofd. Ik volg ze en maak ze enkel zichtbaar. Die beweging tekent mijn leven en mijn werk.”

Het lichaam in rouw (Katrien Hooghe & Anton Walgrave)

Het lichaam toont ons wat er zich binnen in het lichaam afspeelt. Het lichaam is daarbij ook een ingangsweg om jezelf en je proces beter te begrijpen, te verzachten en in beweging te brengen. Het lichaam toont dus de plaatsen waar het vast komt te zitten, toont mogelijke wegen om verder te gaan en geeft antwoorden via het innerlijke weten en voelen. Binnen het holistische kader geloven wij in het belang van liefdevolle zorg voor je lichaam, op je eigen manier: via de beweging, via meditatie, door aanraking, ..

Het aanbod binnen Verbinding in Verlies (voor clienten en hulpverleners) (alle teamleden, afwisselend)

Binnen onze praktijk is er een ruim aanbod vanuit verschillende disciplines en toegangspoorten. Hier kan u meer informatie krijgen in een persoonlijk gesprek met een van de collega's. 

Boekenstand met boeklezingen 

In gesprek met de auteurs van verschillende boeken over rouw en verlies. Klik hier voor het programma.


Ook zonder inschrijving bent u van harte welkom om binnen te lopen (zonder garantie van catering of plaats tijdens de lezingen).


Wij ontvangen u graag...


Webshop by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x